Ministr školství ocenil studenta Matfyzu

23. listopadu 2023

V pondělí byly v Lichtenštejnském paláci předány Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Mezi 21 laureátů patří také student fyziky na MFF UK Samuel Jankových.

Samuel Jankových s ministrem školství Mikulášem Bekem a prorektorkou pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti na UK Radkou Wildovou (foto: MŠMT)

Posluchač Matfyzu získal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Samuel Jankových se v rámci studia zabývá využitím umělé inteligence v částicové fyzice. Pod vedením dr. Vojtěcha Pleskota v červnu obhájil bakalářskou práci na téma rozpoznávání původu tzv. jetů v datech experimentu ATLAS.

„Na urychlovači LHC v CERN srážíme protony s vysokou energií, které poté produkují různé částice. Mezi ně patří i kvarky a gluony vytvářející spršky hadronů, tzv. jety, které jsou následně zaznamenány detektorem ATLAS. Mým úkolem bylo zjistit, jestli daný jet pochází z kvarku či gluonu,“ upřesňuje oceněný student. Problém rozpoznávání původu jetů je obtížný, protože rozdíly mezi vlastnostmi jetů vzniklých z kvarků a gluonů jsou velmi malé. Samuel Jankových k tomuto úkolu jako první na experimentu ATLAS využil hluboké neuronové sítě, konkrétně architekturu Transformer, jež slouží například v chatbotu ChatGPT anebo v překladači Google. Ve své práci ukázal, že nejmodernější techniky strojového učení předčí doposud používané metody.

Výsledky studie Samuela Jankových jsou obsaženy ve zprávě zveřejněné pod hlavičkou kolaborace ATLAS, která čítá tři tisíce fyziků. Za práci také letos v září získal druhé místo na Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci ve fyzice. Na oceněný výzkum teď navazuje i v magisterském studiu. „Aby se připravený klasifikátor dal využít ve fyzikálních měřeních, která provádí kolaborace ATLAS, je potřeba provést tzv. kalibraci. To bude předmětem diplomové práce. Výsledkem by měl být nástroj, jenž by mohl být využit přímo ve studiích na ATLASe, které hledají novou fyziku, například supersymetrické částice,“ dodává Jankových.

OPMK