Studentská vědecká konference ve fyzice opět na Matfyzu

26. září 2023

V trojském areálu Matfyzu se v polovině září uskutečnil 13. ročník Česko–Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice. Hned tři z pěti odborných sekcí letos ovládli studenti Matfyzu.

13. Česko–Slovenská studentská vědecká konference ve fyzice

Hlavním posláním dvoudenní konference, která se střídavě koná na univerzitách v Česku a na Slovensku, je podpořit studenty vysokých škol ve fyzikálním bádání a umožnit jim získat kontakty v rámci českého a slovenského akademického prostoru.

Vědeckého klání, jehož organizaci letos zajistila Katedra fyziky povrchů a plazmatu MFF UK, se zúčastnili zástupci sedmi českých a slovenských univerzit. V pěti odborných sekcích soutěžilo celkem 46 studentů, jejichž bakalářské a diplomové práce hodnotilo 15 porotců. Šlo tak o největší počet účastníků za posledních pět let soutěže.

Vědecká i formální úroveň studentských prezentací byla velmi vysoká, porota tak měla nelehký úkol, když musela v každé sekci vybrat pouze tři vítěze. Ti si ze soutěže odnesli kromě věcných cen také finanční odměnu.

Konferenci podpořila Česká fyzikální společnost (pobočný spolek JČMF) a firmy B2C, Pfeiffer Vacuum Austria, PROXY a SHM.

Teoretická fyzika, biofyzika a fyzika molekulárních systémů

 1. Sára Belejová (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Štúdium bunkových proteínových interakcií pomocou pokročilých metód fluorescenčnej mikroskopie
 2. Benedek Bukor (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Second order kinetic term effective actions for matrix model description of fuzzy field theories
 3. Veronika Benková (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Úloha magnetických nanočastíc v chemoterapii a hypertermii nádorov

Částicová a jaderná fyzika

 1. Josef Novák (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta) — Modifikace vlastností polymerů a grafen oxidu iontovými svazky pro senzorické a fotokatalytické aplikace
 2. Samuel Jankovych (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Tagovanie kvarkových a gluónových jetov
 3. Michal Vranovský (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská) — Measurement of central production of particles K0S and Lambda0 in Double Pomeron Exchange at STAR

Fyzika kondenzovaných látek

 1. Ondřej Dušek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Analýza magnetických skyrmionů pomocí metod strojového učení
 2. Marek Gocník (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Vplyv priestorovej heterogenity na mechanické vlastnosti supermriežok a multivrstvových povlakov
 3. Iva Hlobílková (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická) — Development of terahertz time-domain spectrometer based on nonlinear plasma generation

Fyzika Země a Vesmíru

 1. Dominika Hájková (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Type of the scheme and tuning dependence of the parameterized orographic gravity wave drag distribution in global climate models
 2. Jan Peiker (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Validace výstupů z atmosférických modelů WRF-Chem a CAMx se zaměřením na troposférický ozon
 3. Mária Paprskárová (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Fragmentation of fireballs

Všeobecná fyzika a didaktika fyziky

 1. Lívia Sobinovská (Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky) — Vzdelávacia hra Fyzikálny brainbox
 2. Jakub Toběrný (Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava, Fakulta materiálově-technologická) — Laser lithography – exposure of structures and modelling of Gaussian beam
 3. Václav Kohout (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta) — Demonstrační souprava pro výuku elektrických obvodů

Vítězům gratulujeme.

KFPP