Matematika v ohnisku ČT

12. ledna 2022

Pavilon IMPAKT, nejnovější z budov Matfyzu, se na dva lednové dny proměnil ve studio České televize pro živé vysílání Fokusu Václava Moravce na téma matematika. Hostem pořadu byl také děkan fakulty doc. Mirko Rokyta.

Matematika je v celospolečenské diskusi dost často zúžena na pouhý školní předmět. Přemýšlení nad širšími společenskými souvislostmi této vědy, která zasahuje přímo či nepřímo do většiny oborů lidské činnosti, je už méně časté. Fokus Václava Moravce proto ve svém posledním vydání připomínal slovo matematika ve významech, které rozhodně nemůžeme označit za prvoplánové asociace.

Hosty jednotlivých částí pořadu byli děkan Matfyzu doc. Mirko Rokyta, středoškolská učitelka Ing. Zdeňka Musilová, odbornice na fyziku plazmatu dr. Kateřina Falk, psycholog dr. Hynek Cígler, filozofka doc. Alice Koubová a historik umění prof. Tomáš Vlček.

Česká televize zvolila jako místo živého vysílání foyer pavilonu IMPAKT v areálu fakulty v Troji. Pořad proto dal vyznít i mnoha zajímavým architektonickým prvkům, navrženým Ing. arch. Janem Jarošem a jeho spolupracovníky.

Fokus Václava Moravce je k dispozici v iVysílání a další informace přináší také článek na webu ČT 24. Diskusí o matematice zároveň fakulta vstoupila do roku, ve kterém si připomíná 70. výročí svého založení.

OPMK