Koncert pro fulbrightisty

24. října 2017

Slavnostního koncertu k desátému výročí Fulbright-Masarykova programu pro neziskový sektor se v prostorách barokního refektáře minulý týden zúčastnila více než stovka návštěvníků především z řad bývalých fulbrightistů. Mezi nimi nechyběli ani zástupci MFF UK.

Netradiční hudební zážitek posluchačům nabídl flétnista a současně absolvent Fulbrightova programu Michael Murphy ve spojení s klavíristkou Karen Jacobsovou. V průběhu večera zazněly jak klasické skladby Ludwiga van Beethovena a Bohuslava Martinů, tak písně méně známých britských a amerických skladatelů a také lidové písně Číny a Japonska.

Na organizaci charitativního koncertu se společně s Fulbrightovou komisí podílela MFF UK. Výtěžek ze vstupného byl věnován neziskové organizaci, kterou vybrali fulbrightisté svým hlasováním. Více než deset tisíc korun putuje díky koncertu na transparentní konto spolku Loutky v nemocnici, ve kterém působí jedna z účastnic Fulbrightova programu. Všem, kteří svým příspěvkem podpořili provoz této organizace, jménem pořadatelů děkujeme.


Fulbrightova stipendia jsou financována českou a americkou vládou. Českým občanům dávají příležitost studovat, realizovat výzkum či vyučovat v USA. Českým vzdělávacím a výzkumným institucím zase umožňují získat pedagoga nebo vědce z USA. Stipendia jsou udělována v rámci několika programů. Od roku 2007 je vedle studentů, výzkumných pracovníků a pedagogů získávají také pracovníci neziskového sektoru.

– OMK –