Inaugurace nového děkana

10. září 2020

Včera byl do funkce děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK slavnostně jmenován doc. Mirko Rokyta. Vystřídal tak ve funkci dosavadního šéfa fakulty prof. Jana Kratochvíla.

„S Matfyzem se pojí celý můj profesní život. V roce 1980 jsem nastoupil na studia, v roce 1990 zde začal učit, v roce 2000 jsem habilitoval a nyní, v roce 2020, postoupil na další úroveň,“ shrnul nový děkan doc. Mirko Rokyta. V barokním refektáři budovy Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí jej do funkce slavnostně uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.

„Vzpomněl jsem si na scénu ze známého seriálu Nemocnice na kraji města, kdy doktor Štrosmajer, když přebíral primariát po zesnulém doktoru Sovovi, řekl: ‚Po blbým primářovi, to by se mi to přebíralo.‘ Já se nyní cítím velice podobně,“ vtipně glosoval svou inauguraci doc. Rokyta a připomněl zásluhy nyní již bývalého děkana prof. Jana Kratochvíla. Mimo jiné vyzdvihl úspěšné dokončení výstavby pavilonu IMPAKT v Troji.

„Když jsem nastupoval do funkce, přebíral jsem od bývalého vedení skvěle zpracované podklady pro stavbu. Tehdy mě nenapadlo, že by pavilon nebyl dokončen během mého prvního funkčního období. Nestalo se tak. Ani ne z důvodu financí jako spíše kvůli byrokracii. A ještě před půl rokem jsem ani nedoufal, že by byl IMPAKT otevřen před koncem mého druhého funkčního období. Povedlo se,“ zhodnotil emeritní děkan prof. Jan Kratochvíl. Za své zásluhy o fakultu převzal od rektora historickou medaili UK a od nového děkana také medaili MFF UK. Prof. Jan Kratochvíl následně udělil fakultní ocenění šesti proděkanům, kteří rovněž ve funkcích končí.

Závěr inaugurace patřil doc. Mirko Rokytovi. „Vždycky se mi zde dobře žilo. Vypůjčím si výrok spisovatele Antoine de-Saint Exupéryho, který říkal, že na světě existuje jediný pravý luxus, a tím jsou dobré mezilidské vztahy. Doufám, že si tohoto luxusu budeme dopřávat i nadále,“ ukončil svůj projev současný děkan Matfyzu.

Doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. se narodil ve Vsetíně v roce 1962, kde vystudoval gymnázium. V roce 1985 promoval na MFF UK, od roku 1990 zde učí na katedře matematické analýzy. V roce 2002 se stal jejím vedoucím. Posledních osm let působil jako proděkan pro matematiku.

Jitka Jiřičková, foto Tomáš Princ