Grant ERC podpoří výzkum dvojhvězd

27. července 2018

Astrofyzik Ondřej Pejcha získal startovací grant Evropské výzkumné rady (ERC) na projekt Catastrophic Interactions of Binary Stars and the Associated Transients.

Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D., je absolventem bakalářského a magisterského studia na Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Ve studiích pokračoval na Ohio State University, kde obhájil doktorát. Následně působil čtyři roky jako postdoktorský Hubble and Lyman Spitzer Jr. Fellow na Princeton University. V současnosti řeší společný projekt Primus na Ústavu teoretické fyziky MFF UK a Astronomickém ústavu UK. „Myslím, že Primus je v českých podmínkách unikátní program, který řešiteli dopřává velkou svobodu vědeckého bádání,“ dodává doktor Pejcha.

Projekt s akronymem Cat-In-hAT se bude věnovat interakcím mezi dvojhvězdami, které významně mění jejich parametry jako hmotnost nebo oběžnou dobu. V některých případech mohou tyto interakce skončit i splynutím dvou hvězd do jednoho exotického objektu. Tyto procesy jsou důležité pro vysvětlení vzniku celé řady zajímavých objektů v astronomii, například těsné dvojhvězdy složené z bílých trpaslíků, neutronových hvězd a černých děr. Do této kategorie nejspíš spadají i dvojité černé díry, které mohou posléze splynout za vyzáření gravitačních vln, což bylo nedávno detekováno projekty LIGO a Virgo. „Konkrétním cílem mého projektu je vývoj a aplikace nových modelovacích metod pro tento problém,“ vysvětluje Ondřej Pejcha. „Pomocí ERC grantu chci rozšířit svůj existující tým o postdoky a doktorandy, kteří se budou věnovat přímo tomuto problému. Mně osobně grant umožní naplno se věnovat vědě po dobu až 5 let.“

– OPMK –

Související: Startovací granty ERC 2018 Tisková zpráva UK

(Zdroj: Pre-explosion spiral mass loss of a binary star merger)