„Fellow of the APS“ pro prof. Jiřího Bičáka

7. října 2016

Americká fyzikální společnost (APS) přiznala prof. Jiřímu Bičákovi prestižní titul Fellow. Podobného ocenění se může každoročně dostat jen polovině procenta všech jejích členů.

Jednání rady společnosti spojené s volbou nových Fellows proběhlo v polovině září. Prof. Jiřímu Bičákovi byla tato pocta udělena za průkopnický výzkum v obecné relativitě a gravitaci a za vedoucí roli v gravitační fyzice, zvláště ve východní Evropě. Další okolnosti shrnul v gratulačním dopise předseda APS Homer A. Neal.

Prof. Jiří Bičák působí na MFF UK od roku 1964, dnes v Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Je čestným členem vědecké rady fakulty a zakládajícím členem Učené společnosti České republiky, jíž do června 2016 po dva roky předsedal. V současnosti je jejím druhým místopředsedou.

– OMK –

Medailonek na matfyz.cz