Dvě medaile pro Matfyz

29. září 2020

Ve čtvrtek 24. září bylo na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy oceněno devět významných osobností Univerzity Karlovy. Mezi nimi také prof. Eva Hajičová a prof. Ladislav Skrbek z MFF UK.

Rektor Tomáš Zima udělil prof. Evě Hajičové Zlatou medaili UK za celoživotní dílo v oboru formální a aplikované lingvistiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na univerzitě.

Profesorka Hajičová působí na UK nepřetržitě již od roku 1962, zprvu na Filosofické fakultě, od roku 1973 pak na Matematicko-fyzikální fakultě. Díky své vědecké erudici, rozsáhlým znalostem a vědeckému entuziasmu dosáhla vynikajících vědeckých i pedagogických úspěchů. K jejím osobním zásluhám patří, že formální a komputační lingvistika v ČR je dnes jedním ze špičkových oborů, uznávaných doma i ve světě.

Stříbrnou medaili UK převzal prof. Ladislav Skrbek za celoživotní dílo v oboru fyziky nízkých teplot a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na univerzitě.

Profesor Skrbek je jednou z nejvýznamnějších osobností současné fyziky nízkých teplot. Ve své práci těží z bohatých zahraničních zkušeností. Na Matematicko-fyzikální fakultě založil skupinu supratekutosti, která je součástí Společné laboratoře nízkých teplot MFF UK a Fyzikálního ústavu AV ČR. V letech 2009-2014 vedl katedru fyziky nízkých teplot, v současnosti působí na fakultě jako proděkan pro rozvoj. V této funkci úspěšně organizoval vybudování nového pavilonu IMPAKT v kampusu Troja, který byl v tomto roce slavnostně otevřen.

OPMK s využitím zprávy UK, foto Vladimír Šigut