Doc. Stulíková oceněna za rozvoj fakulty

29. června 2020

Pedagožka a odbornice na oblast materiálové fyziky doc. Ivana Stulíková převzala zlatou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj fakulty. Ocenění jí v červnu udělil děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl.

Svou organizační a pedagogickou prací doc. Stulíková významně přispěla k rozvoji fyzikální sekce, konkrétně Kabinetu výuky obecné fyziky, který téměř deset let vedla. Zde se jí podařilo vytvořit otevřené a inspirativní prostředí pro vědeckou práci.

Za dobu svého působení na fakultě vychovala řadu úspěšných diplomantů a doktorandů. Charakteristická pro ni byla soustavná snaha o zapojování studentů učitelství a absolventů učitelských oborů do řešení fyzikálních problémů, včetně nabídek účasti v mezinárodních projektech.

Mimo jiné se také zasloužila o rekonstrukci Fyzikálních praktik, které slouží pro výuku obecné fyziky a dalších oborů. Je rovněž zakladatelkou úspěšných propagačních akcí MFF UK, mezi které patří Jeden den s fyzikou.

Kromě toho, že vzdělávala studenty, věnovala se také vlastnímu výzkumu, za který v loňském roce obdržela spolu s kolegy jedno z nejprestižnějších ocenění udělovaných v Německu v oblasti materiálových věd – Cenu Wernera Koestera.

Zlatou pamětní medaili převzala doc. Stulíková z rukou děkana fakulty během zasedání vedení fakulty dne 17. června.

OPMK, foto Anna Hrabáková