České hlavičky mají své vítěze

30. října 2019

Nadaní středoškoláci převzali v pondělí 21. října v brněnském SONO Centru prestižní vědecké ocenění České hlavičky. Letos poprvé byla v rámci soutěže udělena také cena Universum Matematicko-fyzikální fakulty a společnosti Crytur.

Nejvyšší tuzemské ocenění určené středoškolákům se v Brně udílelo již potřinácté. Jeho cílem je podpora studentů v technických a přírodovědných oborech a popularizace vědy i vědeckého povolání.

„Jsem rád, že jsme v rámci Českých hlaviček mohli v letošním roce otevřít novou kategorii zaměřenou na matematiku a fyziku. Je důležité podněcovat mladé lidi k badatelské činnosti a dát jim šanci zažít radost z objevování. O to důležitější je to v oborech, které se u většiny populace netěší příliš velké oblibě,“ říká proděkan MFF UK Martin Vlach.

Za mimořádnou badatelskou práci bylo letos oceněno celkem devět talentovaných studentů. Dva z nich získali ocenění Matematicko-fyzikální fakulty a společnosti Crytur. Cenu Universum „Člověk a exaktní vědy“ udělila odborná porota složená z předních českých vědců a akademiků Vojtěchu Dienstbierovi ze Slovanského gymnázia v Olomouci za objev nové pulzující hvězdy a Matěji Doležálkovi z Gymnázia A. Hrdličky v Humpolci za práci z oblasti matematické teorie čísel.

Vojtěch Dientsbier objevil a popsal vlastnosti nové hvězdy typu Delta Scuti, tedy hvězdy s proměnnou jasností. Její charakteristiky včetně periody pulzací zkoumal pomocí tří základních astronomických metod – fotometrie, spektroskopie a astrometrie. Zjistil, že pozorovaná amplituda změn se mezi jednotlivými pozorováními liší, což podporuje hypotézu o superpozici několika blízkých period pulzace.

Matěj Doležálek se zabýval jedním z klasických témat z teorie čísel – kvadratickými formami, tedy výrazy několika proměnných jako např. x2+y2 nebo 3x2+xy-2yz+xz. Hlavními výsledky jeho práce jsou důkazy vzorců pro počet vyjádření daného kladného celého čísla n deseti vybranými kvadratickými formami, dále pak důkazy toho, že i třemi dalšími formami lze vyjádřit libovolné kladné celé číslo.

Ke skupině letošních laureátů patří také Jakub Dvořák, který získal cenu Ingenium „Svět počítačů a komunikace“. Student Střední průmyslové školy sdělovací techniky v Praze, která skrze program Fakultní školy spolupracuje s MFF UK a je rovněž zapojena do vzdělávacího projektu HeurékaElixíru do škol, sestrojil sondu a vyslal ji do stratosféry. Zařízení, které předtím pečlivě otestoval, vybavil vlastními měřicími přístroji a kamerou pro záznam videa.

„Úspěch Jakuba Dvořáka je krásným dokladem toho, jak to může vypadat, když ve škole potkáte učitele, kteří vás nadchnou a přivedou k lásce k fyzice. Abychom měli zapálené studenty, musíme mít i skvělé a zapálené učitele,“ říká Petra Prošková, ředitelka Elixíru do škol, který vytváří podmínky pro kolegiální vzdělávání učitelů fyziky a technologií po celé ČR. „Přejeme si, aby všechny děti zažívaly takovou výuku, kdy se skrze zkoumání a objevování učí rozumět světu kolem sebe. Heuristická metoda v tomto případě funguje,“ dodává.

Vítězové dalších soutěžních kategoriích zkoumali například bezobratlé živočichy či mechanismus vzniku rakoviny a mj. vylepšili třeba holografický mikroskop. Každý z laureátů získal finanční odměnu ve výši 30 tisíc korun.

Záznam slavnostního předávání Českých hlaviček odvysílá Česká televize na druhém programu 9. listopadu v 17:45.

OPMK
Foto: České hlavičky