Centrum vizuální historie slaví osm let

5. února 2018

Česká veřejnost má už osmým rokem přístup k unikátní sbírce audiovizuálních nahrávek Nadace šoa (USC Shoah Foundation). Archivní materiály využívají badatelé, učitelé i studenti.

Centrum vizuální historie Malach vzniklo na MFF UK v roce 2010 jako třetí evropský přístupový bod k rozsáhlému digitálnímu archivu americké USC Shoah Foundation. Ten obsahuje více než 54 tisíc audiovizuálních nahrávek rozhovorů s osobami, které přežily holokaust nebo byly svědky dalších tragických událostí 20. století.

Osmé výročí založení Malachu si v pondělí 29. ledna na Malé Straně připomněli nejen zástupci MFF UK, ale také sami uživatelé digitální databáze. Mezi nimi například dr. Michal Frankl z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, který s využitím archivních materiálů zkoumá zkušenosti židovských uprchlíků v roce 1938, nebo dr. Jakub Mlynář, jeden z koordinátorů Centra Malach, jenž se mj. zabývá analýzou specifik orálně-historického rozhovoru.

Kromě badatelů samotných využívají prameny také studenti a jejich učitelé. Především jim je určená internetová vzdělávací platforma IWitness, o které v průběhu setkání hovořil Martin Šmok, zástupce USC Shoa Foundation v ČR. Portál zřízený Nadací Šoa poskytuje přístup k více než tisícovce nahrávek a dvěma stům vzdělávacích aktivit, na jejichž tvorbě se podílejí i čeští učitelé.

V českém prostředí postupně vznikají také interaktivní stezky IWalks propojující orální historii s moderními technologiemi. Tento projekt přiblížil Mgr. Marcel Mahdal z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě, který se svými studenty vytvořil interaktivní komentovanou vycházku mapující osud židovského obyvatelstva v Uherském Hradišti.

Součástí programu výročního semináře bylo vyhlášení již tradiční výtvarné soutěže, která je určená žákům a studentům základních a středních škol. Soutěžící měli za úkol vytvořit komiks podle vyprávění pamětníka druhé světové války a čerpat přitom z nahrávek USC Shoah Foundation. V kategorii určené mladším žákům zvítězila Eliška Havlíková z Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích, první místo mezi staršími studenty pak získala Liliana Nyklová z Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích.

– OPMK –