Cena Universum pro neuronové sítě

14. listopadu 2022

Cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK v rámci soutěže České hlavičky získal Petr Jeřábek z pražského Gymnázia Jana Nerudy.

Soutěž České hlavičky je určena studentům středních škol a zaměřuje se především na technické a přírodovědné obory. Slavnostní vyhlášení letošních laureátů proběhlo v úterý 25. října v brněnské Hvězdárně a planetáriu na Kraví hoře. Záznam galavečera odvysílala v sobotu Česká televize.

Mladým vědeckým nadějím byly předány ceny v šesti kategoriích (Merkur, Genus, Futura, Sanitas, Universum a Intentio). Cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK Universum (Člověk a exaktní vědy) obdržel Petr Jeřábek z Gymnázia Jana Nerudy v Praze. V oceněné práci vysvětluje matematiku základních algoritmů používaných k optimalizaci neuronových sítí. Zároveň zmiňované sítě implementuje od základu v populárním programovacím jazyku Python a tento kód porovnává s implementací za využití moderní platformy TensorFlow a její nadstavby Keras. Rozdíl je vidět jak v přehlednosti kódu a efektivitě výpočtů, tak v samotné rychlosti trénování sítě.

Novinkou letošního ročníku byla cena Univerzity Karlovy Intentio za udržitelný rozvoj. Udělena byla také cena Albertus určená učitelům fyziky a informatiky.

OPMK, Česká hlava