Albertus ocenil další mimořádné pedagogy

27. října 2022

Třetí ročník Ceny Albertus opět upozornil na mimořádné pedagogické osobnosti z oblasti fyziky a informatiky. Pozornost si však zasluhují příběhy všech letošních finalistů, kteří předávají svým studentům nadšení pro zmíněné obory a kolegy inspirují svými pedagogickými postupy.

Setrvalý nedostatek kvalitních, aktivních a zapálených učitelů fyziky a informatiky představuje dlouhodobý problém českého základního, a především středního školství. Ceny Albertus proto už třetím rokem upozorňují na mimořádné pedagogické osobnosti, které svou profesi neberou na lehkou váhu, baví je učit, rozvíjet mladé talenty a věnovat jim čas navíc. Dostatek takových učitelů je nutnou podmínkou pro zlepšení situace ve výuce fyziky a informatiky.

„Tyto učitelky a učitelé jsou často skromní a považují to, co dělají, za samozřejmé. Z praxe a mnoha diskusí víme, že to samozřejmé rozhodně není. Takový přístup proto zasluhuje ocenění a celospolečenskou pozornost a podporu,“ vysvětluje hlavní cíle doc. Michal Žák, proděkan pro PRopagaci Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Porota, složená ze zástupců sedmi nezávislých institucí i dvou laureátů předchozích ročníků, letos vybrala z nominovaných sedm finalistů, kteří se představili na osobním neformálním setkání 6. října 2022. Rozhodování na základě objektivizovaných kritérií opět nebylo snadné a definitivnímu verdiktu poroty předcházela nesnadná diskuse.

„V oblasti informatiky jsme zaznamenali mnoho zajímavého, ale nikdo z nemnoha nominovaných nakonec nenaplnil zcela naše kritéria pro získání ceny. Jde zatím o velmi nadějné a perspektivní pokusy, které je potřeba sledovat a definitivně ocenit až za nějaký čas. Proto je v této kategorii udělena ‚jen‘ zvláštní cena poroty,“ ohlíží se za jednáním poroty její předseda doc. Jiří Dolejší z Matematicko-fyzikální fakulty UK a dodává, že v oblasti fyziky bylo naopak obtížné z nominovaných osobností vůbec vybrat, ať už vzhledem k šíři jejich aktivit nebo profesní kvalitě.

Nakonec získali Cenu Albertus za fyziku společně Mgr. Květa Kolářová za učitele základních škol a RNDr. Stanislav Gottwald za středoškolské pedagogy, oba za mimořádně široké spektrum aktivit. Cenu poroty za fyziku však získala také RNDr. Věra Koudelková, Ph.D., za mimořádnou šíři pedagogických i popularizačních aktivit. Cenu poroty za informatiku obdržel Ing. Miroslav Mráz.

Ceny Albertus organizují Matematicko-fyzikální fakulta UK (MFF UK), Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF), Fyzikálně pedagogická společnost JČMF, Česká fyzikální společnost, Elixír do škol, Česká hlava, Svět techniky Ostrava a pražské Planetum. Mediálním partnerem je Československý časopis pro fyziku.

Podrobnosti včetně medailonků finalistů a složení poroty najdete na www.albertus.cz. Slavnostní předání cen proběhlo na galavečeru Českých hlaviček 25. října 2022 v Brně, záznam večera odvysílá Česká televize v sobotu 12. listopadu 2022.

OPMK