Cena Josepha Fouriera

17. července 2019

V Praze byly na konci června předány Ceny Josepha Fouriera za nejlepší výzkumné práce z oblasti počítačových věd.

Cílem soutěže, kterou každoročně pořádá Francouzské velvyslanectví v ČR a společnost Atos IT Solutions and Services, je ocenit studenty a mladé vědce, kteří svými poznatky významně přispěli do oblasti informatiky a informačních technologií se zaměřením na návrh a využití výpočetních algoritmů a metod, simulací a modelování a na manipulaci s velkými objemy dat.

Koncem května se v Ostravě v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations sešla hodnotící komise, jejímž členem byl i prof. Jaroslav PokornýKatedry softwarového inženýrství, ambasador soutěže na MFF UK. Z devíti prací, které postoupily do užšího výběru, porota vybrala tři nejlepší.

Do užšího výběru se letos probojoval také doktorand Matfyzu Ladislav Maršík s výsledky obsaženými v disertační práci Cover Song Identification using Music Harmony Features, Model and Complexity Analysis. Ta spadá do oblasti tzv. Music Information Retrieval. Dr. Maršík, který bude svou disertaci v září obhajovat, v soutěži získal čtvrté místo a speciální cenu v podobě 50 tisíc výpočetních hodin na superpočítači ANSELM v Ostravě. Navázal tak na úspěchy informatiků z KSI MFF UK z minulých let (např. 4. místo dr. Jakuba Lokoče v r. 2011, 2. místo dr. Martina Kruliše v r. 2013 nebo 10 tisíc jádrohodin pro dr. Martina Piláta v r. 2014).

Jubilejní 25. ročník soutěže byl zakončen slavnostním předáním cen, které se uskutečnilo 26. června v historické budově Národního muzea v Praze. Ceny vítězům předal prof. Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1987.

KSI