Akademie věd ČR ocenila profesora Pelanta

20. září 2022

Profesor Ivan Pelant, dlouholetý člen a později spolupracovník Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK, obdržel Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách. Ocenění převzal minulou středu z rukou předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

Ivan Pelant vystudoval fyziku pevných látek na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2002 byl jmenován profesorem Univerzity Karlovy pro obor fyzika – kvantová optika a optoelektronika. Nejdříve působil na Matematicko-fyzikální fakultě, kde se věnoval výzkumu luminiscenčních jevů v pevných látkách a laserové spektroskopii, následně v roce 1994 přešel do Fyzikálního ústavu AV ČR.

Na Akademii věd ČR jej přivedl zájem o tehdy novou problematiku „svítícího“ křemíku. Ve Fyzikálním ústavu inicioval a zastřešil vybudování spektroskopické luminiscenční laboratoře s vysokým časovým rozlišením a zasloužil se o vývoj různých metod přípravy křemíkových nanokrystalů, které v současnosti patří mezi nejunikátnější nanomateriály.

Profesor Pelant je spoluautorem dvou patentů, řešil řadu českých i zahraničních grantů a spolupracoval s mnoha zahraničními pracovišti (Paříž, Canberra, Štrasburk, Stockholm aj.). Je autorem řady učebnic a monografií, z nichž dvě vyšly v zahraničí (Oxford University Press, Springer). Zatímco bádal ve Fyzikálním ústavu AV ČR, dál vědecky i pedagogicky spolupracoval s Matematicko-fyzikální fakultou. Za svou kariéru vychoval řadu úspěšných studentek a studentů. V roce 2011 získal společně s profesorem Janem Valentou, svým někdejším studentem, Cenu Josefa Hlávky za publikaci Luminiscenční spektroskopie.

OPMK, podle TZ AV ČR
Úvodní foto: Jana Plavec


Související:

Světélkování (Československý časopis pro fyziku 64, 2014)
Rozhovor s Ivanem Pelantem (Československý časopis pro fyziku 64, 2014)