Absolvent Matfyzu laureátem Ceny Wernera von Siemense

4. března 2019

Firma Siemens minulý týden ocenila mladé vědce v rámci 21. ročníku soutěže o Cenu Wernera von Siemense. V kategorii nejlepší disertační práce si hlavní ocenění odnesl absolvent Matfyzu dr. Vít Saidl.

Dr. Vít Saidl se ve své disertační práci, kterou na MFF UK obhájil v červnu minulého roku, zabýval vývojem nových optických metod pro studium magneticky uspořádaných materiálů, tzv. antiferomagnetů. Ty jsou zajímavé nejen z hlediska výzkumu, ale také možného využití v praxi, a to zejména při vývoji extrémně rychlých a energeticky úsporných počítačových pamětí.

Nejdůležitějším výsledkem práce, na které oceněný doktorand pracoval pod vedením prof. Petra NěmceKatedry chemické optiky a fyziky MFF UK, bylo vyvinutí metody, která dokáže určit polohu magnetických momentů i v nanometrových vrstvách z kompenzovaných antiferomagnetických kovů. „Podobná měření se doposud prováděla na obří infrastruktuře – na synchrotronu v rentgenové spektrální oblasti – což silně omezovalo jejich použitelnost při charakterizaci nově vyvíjených antiferomagnetických materiálů. V práci popsaná metoda je oproti tomu mnohem jednodušší a levnější,“ uvedl prof. Němec. Význam této metody dokládá i fakt, že za svůj výzkum získal dr. Saidl již v roce 2017 cenu Česká hlava. Jeho výsledky také předtím publikoval časopis Nature Photonics.

Ceny Wernera von Siemense, které jsou určené mladým vědcům, studentům a pedagogům působícím v přírodovědných a technických oborech, se udílejí každoročně od roku 1998. Do 21. ročníku se přihlásilo rekordních 645 projektů. V rámci šesti hlavních soutěžních kategorií si ocenění odneslo celkem 26 vědců.

OPMK