Ocenění Česká hlava pro Víta Saidla

4. prosince 2017

Doktorand katedry chemické fyziky a optiky MFF UK RNDr. Vít Saidl uspěl v prestižní soutěži Česká hlava. Za práci v oboru antiferomagnetické spintroniky v neděli získal ocenění Doctorandus za technické vědy.

V rámci disertační práce vedené prof. Petrem Němcem se dr. Vítu Saidlovi podařilo vyvinout novou optickou metodu pro studium magneticky uspořádaných materiálů – antiferomagnetů. Metoda byla v lednu letošního roku publikována v časopise Nature Photonics.

Antiferomagnetická spintronika je velice zajímavá oblast jak z hlediska základního fyzikálního výzkumu, tak i pro potenciální aplikace. Experimentální studium magnetických vlastností antiferomagnetických materiálů je však značně problematické, protože konvenční charakterizační metody, vyvinuté původně pro studium feromagnetů, tu většinou selhávají.

Metoda vyvinutá dr. Saidlem umožňuje pomocí excitace a sondování s femtosekundovými laserovými pulsy určit polohu magnetických momentů a Néelovy teploty i v nanometrových vrstvách připravených z kompenzovaných antiferomagnetických kovů. „Obdobná měření bylo dosud možné provádět pouze na synchrotronu v rentgenové spektrální oblasti, což silně omezovalo jejich použitelnost při charakterizaci nově vyvíjených materiálů pro spintronické aplikace. Oproti tomu námi vyvinutá optická experimentální metoda je mnohem jednodušší a levnější, a tedy existuje reálná naděje, že se stane velice účinným nástrojem pro vývoj a studium těchto nových a zatím nepříliš prozkoumaných materiálů pro spintronické aplikace,“ přibližuje přednosti nové metody dr. Saidl.

Oceněný dr. Saidl je členem týmu Laboratoře opto-spintroniky, společného pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fyzikálního ústavu AV ČR, které se výzkumem magneticky uspořádaných materiálů pomocí světla dlouhodobě zabývá. Vědecký tým od letoška spolupracuje na evropském projektu ASPIN. Ten je zaměřen na vývoj extrémně rychlých a energeticky úsporných pamětí na bázi antiferomagnetů a vedle MFF UK a FZÚ AV ČR se na něm podílejí také tři Instituty Maxe Plancka v Německu, univerzita v Mohuči, britská univerzita v Nottinghamu a španělská firma IGSresearch Ltd. Na výzkumný projekt získali vědci v rámci soutěže Future and Emerging Technologies čtyřletý grant ve výši téměř čtyř milionů eur.

– OMK –

Související: Slavnostní večer přenášela Česká televize, udělení ceny dr. Saidlovi lze přehrát v čase 13:20. Za MFF UK dále vystoupili laureáti cen z předchozích let Ondřej Maršálek (28:08) a Anna Fučíková (38:30).