Jak úspěšně k nám?

aneb Kuchařka uchazeče a budoucího studenta…

Termín podání přihlášky

Pro bakalářské studium: 31. 3. 2020

Pro magisterské studium: 29. 2. 2020

Kde seženu informace o škole?

Na našich stránkách studuj-matfyz.cz nebo mff.cuni.cz, na Dni otevřených dveří, Jednom dni s fyzikou nebo Jednom dni s informatikou a matematikou, veletrzích vzdělávání, osobní návštěvou…

Co budu studovat?

Na Bc. studiu máte na výběr ze studijních programů matematiky, fyziky a informatiky. V případě Informatiky si student potom volí konkrétní specializaci do konce druhého ročníku studia. Nabízíme i programy pro budoucí učitele!

Co s přihláškou?

Elektronické přihlášce se nevyhnete, tu musí vyplnit každý. Žádný strach, u přihlášky najdete i nápovědu. A pak ještě zaplatíte administrativní poplatek.

Jak se vyhnu přijímacím zkouškám?

Přijímací zkouška není těžká, ale dá se jí také vyhnout. Funguje dobrý prospěch, účast v olympiádách, řešení některého z našich korespondenčních seminářů. Nezapomeňte si ale o prominutí zkoušky včas a správně zažádat! Rozhodnutí o prominutí přijímaček vám dorazí elektronicky před konáním přijímací zkoušky.

Co dál?

Po vyplnění přihlášky elektronicky můžete sledovat průběh přijímacího řízení online. Pokud je vaše přihláška správně podaná a zaplacená, obdržíte elektronické potvrzení o přijetí přihlášky.

Zkoušce se nevyhnu, takže?

Nezbývá než si zopakovat své dovednosti a poté je úspěšně předvést na přijímací zkoušce. Můžete si také prohlédnout příklady z přijímaček z minulých let. Termín konání najdete na našich stránkách, pozvánku na zkoušku obdržíte opět elektronicky.

Mám po přijímačkách, co bude teď?

Dodáte co nejdříve doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. Bez jeho doložení nejste přijati a nebudete pozváni k zápisu!! Následně si počkáte na rozhodnutí o přijetí a informaci ohledně zápisu do studia.

A teď už jako studuji?

Právě že ne. Ještě se musíte na MFF UK zapsat! Buď na úvodním soustředění, nebo pak v Praze na studijním oddělení. Informaci, kde se máte zapsat, dostanete elektronicky ze studijního oddělení.

Mám zájem jet na úvodní soustředění na Albeř!

Úvodní soustředění, v rámci kterého proběhne i zápis do studia, je určeno jen pro ty nejrychlejší z vás a pouze pro nové uchazeče, kteří na MFF UK ještě nestudovali.

Postup je následující: doložíte co nejdříve doklady nutné pro přijetí (maturita, případně nostrifikace s doložením znalosti češtiny). Následně obdržíte rozhodnutí o přijetí ke studiu a dotazník, kterým musíte potvrdit váš zájem o studium na MFF UK. Na základě tohoto vráceného dotazníku budete zařazeni mezi účastníky soustředění na Albeři. Pouze ale jen do naplnění kapacity! Pokud tedy máte o soustředění opravdu zájem, neváhejte a pošlete obratem vyplněný dotazník zpět na studijní oddělení.

Finální rozřazování na zápisy probíhá v druhé polovině července. Ostatní uchazeči, kteří na Albeř nepojedou, se zapíší ke studiu v Praze. Pozvánka a informace kam přijít bude poslána elektronicky. Mějte na paměti, že i když budete přijati, ale svůj zájem o studium včas nepotvrdíte, nebudete na Albeř pozváni.

Mám ještě další dotazy.

Pak vám pomůže FAQ nebo studijni@mff.cuni.cz