Přednášky od 10:00 do 16:00

Popularizační přednášky je možné navštívit jak s předchozí registrací, tak bez ní. Při sestavování osobního programu podle zájmu nezapomeňte, že se vybraná témata v rámci hodin opakují.


Posluchárna S3 (Fyzika)

10:00 – 10:40 Fyzikální (ne)smysly RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
11:00 – 11:40 Fyzikální (ne)smysly RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
12:00 – 12:40 Astrochemie v laboratoři: formování molekul od počátku vesmíru Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
13:00 – 13:40 Astrochemie v laboratoři: formování molekul od počátku vesmíru Mgr. Petr Dohnal, Ph.D.
14:00 – 14:40 Vývoj černých děr ve hvězdokupách RNDr. Václav Pavlík
15:00 – 15:40 Vývoj černých děr ve hvězdokupách RNDr. Václav Pavlík


Posluchárna S4 (Fyzika)

10:00 – 10:40 Kde je voda, tam je I život. Platí to I ve sluneční soustavě? prof. RNDr. Ondřej Čadek, Ph.D.
11:00 – 11:40 Kde je voda, tam je I život. Platí to I ve sluneční soustavě? prof. RNDr. Ondřej Čadek, Ph.D.
12:00 – 12:40 Fyzika s/na MFF UK doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
13:00 – 13:40 Fyzika s/na MFF UK doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.
14:00 – 14:40 Jak vysvětlit mimozemšťanovi, co je levá a pravá Mgr. Kateřina Jarkovská
15:00 – 15:40 Radost z částicové fyziky doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.


Posluchárna S5 (Informatika)

10:00 – 10:20 Co je to diskrétní matematika doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
10:20 – 10:40 Jak postavit virtuální trezor s časovým zámkem Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.
10:40 – 11:00 Testování výkonu LTE infrastruktury Mgr. Martin Polanka
Spojeno s předáním Ceny RSJ pro nejlepší softwarově zaměřené diplomové práce na informatické sekci MFF UK.
11:00 – 11:20 Rekonstrukce a pořizování HDR fotografií Mgr. Martin Mirbauer
Spojeno s předáním Ceny RSJ pro nejlepší softwarově zaměřené diplomové práce na informatické sekci MFF UK.
11:20 – 11:40 Co je to diskrétní matematika doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
11:40 – 12:00 Jak postavit virtuální trezor s časovým zámkem Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.
12:00 – 12:20 Chyby v software: Jak na ně? RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
12:20 – 12:40 Interaktivní hledání ve videu RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
12:40 – 13:00 Co je nového v robotice RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
13:00 – 13:20 Chyby v software: Jak na ně? RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
13:20 – 13:40 Interaktivní hledání ve videu RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
13:40 – 14:00 Co je nového v robotice RNDr. David Obdržálek, Ph.D.
14:00 – 14:20 Umělá inteligence překonává překladatele RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
14:20 – 14:40 3D Printing Research: A viable future? Tobias Rittig, M. Sc.
14:40 – 15:00 Jak se řeší programátorské úlohy Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
15:00 – 15:20 Umělá inteligence překonává překladatele RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.
15:20 – 15:40 3D Printing Research: A viable future? Tobias Rittig, M. Sc.
15:40 – 16:00 Jak se řeší programátorské úlohy Mgr. Martin Mareš, Ph.D.


Posluchárna S9 (Matematika)

10:00 – 10:20 Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
10:20 – 10:40 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
10:40 – 11:00 Počátky goniometrie v antice Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
11:00 – 11:20 Počátky goniometrie v antice Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
11:20 – 11:40 Simulace (nejen) fyzikálních jevů na počítači doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.
11:40 – 12:00 Matematické modelování jako způsob poznání reálného světa RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
12:00 – 12:20 Jak Pravděpodobnost a Statistika bojovaly se zlou Náhodou (a zvítězily) RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
12:20 – 12:40 Jak postavit optimální dráhu pro vracení bowlingových koulí Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.
12:40 – 13:00 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
13:00 – 13:20 Matematika – nejkrásnější věda & nekonečné dobrodružství doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.
13:20 – 13:40 Jak Pravděpodobnost a Statistika bojovaly se zlou Náhodou (a zvítězily) RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
13:40 – 14:00 Jak postavit optimální dráhu pro vracení bowlingových koulí Mgr. Barbora Benešová, Ph.D.
14:00 – 14:20 Matematika ve službách kryptografie doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
14:20 – 14:40 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách RNDr. Martin Branda, Ph.D.
14:40 – 15:00 Teselace – pokrývání roviny RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
15:00 – 15:20 Teselace – pokrývání roviny RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
15:20 – 15:40 Matematika ve službách kryptografie doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
15:40 – 16:00 Matematika (nejen) v bankách a pojišťovnách RNDr. Martin Branda, Ph.D.