Harmonogram akademického roku 2016/2017

1. – 14. 9. 2016
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
4. – 13. 9. 2016
Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma studia) – Albeř 
5. – 18. 9. 2016
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2016 
12. – 30. 9. 2016
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
14. 9. 2016
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
19. 9. 2016
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (zápis studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
21. 9. 2016
Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia  
do 30. 9. 2016
Odevzdání výročních zpráv Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2015/2016 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Ph.D. studia 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2015/2016 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia  
do 1. 10. 2016
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. 10. 2016
Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2016/2017 
1. – 16. 10. 2016
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
3. 10. 2016
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
3. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Výuka v zimním semestru 
17. – 27. 10. 2016
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
25. 10. 2016
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 31. 10. 2016
Odevzdání individuálních studijních plánů na ak. rok 2016/2017 pro Ph.D. studenty 1. ročníku 
do 4. 11. 2016
Doporučený termín zadání bakalářských prací 
8. 11. 2016
Děkanský sportovní den 
11. 11. 2016
Promoce – Bc. studium  
14. 11. 2016
Promoce – Bc. studium 
23. 11. 2016
Den otevřených dveří 
8. – 9. 12. 2016
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 
do 12. 12. 2016
Přihlášení se k zimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
16. 12. 2016
Promoce – Ph.D. studium 
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Vánoční prázdniny 
do 4. 1. 2017
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
16. 1. – 19. 2. 2017
Zkouškové období v ZS 
do 20. 1. 2017
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
30. 1. – 12. 2. 2017
Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  

do 31. 3. 2016
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
6. – 19. 2. 2017
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
do 17. 2. 2017
Doporučený termín zadání diplomových prací 
20. 2. – 12. 3. 2017
Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volnýPro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 5. 4. 2017 
20. 2. – 28. 5. 2017
Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 21. 5. 2017) 
13. – 24. 3. 2017
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětůPro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 9. 4. 2017 
do 31. 3. 2017
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia 
25. 4. 2017
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
do 12. 5. 2017
Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
17. 5. 2017
Rektorský den 
do 19. 5. 2017
Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
19. 5. 2017
Promoce – Ph.D. studium 
do 29. 5. 2017
Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
29. 5. – 30. 6. 2017
Zkouškové období v LS 
1. – 12. 6. 2017
Doktorandský týden – konkrétní termín bude sdělen dodatečně 
7. – 20. 6. 2017
Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2017 
do 12. 6. 2017
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
19. – 30. 6. 2017
Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
1. 7. – 31. 8. 2017
Letní prázdniny 
do 21. 7. 2017
Odevzdání bakalářských a diplomových prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
Přihlášení se k podzimnímu termínu bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek 
Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského a magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
4. – 17. 9. 2017
Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
6. – 19. 9. 2017
Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2017 
do 30. 9. 2017
Odevzdání výročních zpráv Ph.D. studentů (elektronicky), doplnění individuálních studijních plánů (elektronicky) za ak. rok 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Ph.D. studia 
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2016/2017 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia 
30. 9. 2017
Konec akademického roku 2016/2017