Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika

Dobíhající studium započaté před rokem 2017

1. rok studia

Kód2 Předmět Hodinový rozsah/forma výuky1
zimní semestr/pololetí letní semestr/pololetí
kontaktní výuka samostudium kontaktní výuka samostudium
NUFY080 Fyzika I (mechanika ) 48/C+P 48
NUFY101 Fyzika II (elektřina a magnetismus) 48/C+P 48
NUFY082 Praktický úvod do elektroniky 16/C 12
NUFY092 Matematické metody ve fyzice 13/C 43
NPED034 Pedagogika I 10/C+P 18
NPED035 Pedagogika II 10/C+P 18
NPED033 Psychologie 20/C+P 36
  Celkem 74 78 91 145
  Celkem kontaktní výuka 165 hodin

2. rok studia

Kód2 Předmět Hodinový rozsah/forma výuky1
zimní semestr/pololetí letní semestr/pololetí
kontaktní výuka samostudium kontaktní výuka samostudium
NUFY102 Fyzika III (optika) 60/P+C 24
NUFY119 Fyzika molekulová fyzika 20/P+C 8
NUFY028 Teoretická mechanika 16/P 8
NUFY100 Kvantová mechanika 20/P+C 60
NDFY043 Didaktika fyziky I 12/P+C 30
NDFY045 Praktikum školních pokusů I 30/C 12
NDFY046 Praktikum školních pokusů II 40/C 16
  Celkem 118 74 80 84
  Celkem kontaktní výuka 198

3. rok studia

Kód2 Předmět Hodinový rozsah/forma výuky1
zimní semestr/pololetí letní semestr/pololetí
kontaktní výuka samostudium kontaktní výuka samostudium
NUFY103 Fyzika IV (atomová fyzika) 12/P+C 30
NUFY097 Teorie relativity 10/P 18
NUFY094 Termodynamika a statistická fyzika 20/P+C 40
NUFY126 Fyzikální praktikum pro Celoživotní vzdělávání 27
NUFY020 Astronomie a astrofyzika 10/P 18
NUFY023 Fyzikální obraz světa 10/P 18
NDFY044 Didaktika fyziky II 10/P+C 18
NDFY038 Pedagogická praxe z fyziky ( R ) 34 0
  Kurz bezpečnosti práce 
  Závěrečná práce
  Celkem 50 94 83 48
  Celkem kontaktní výuka 133

Vysvětlivky k záhlaví tabulek

  • 1 Hodinový rozsah/forma výuky – specifikuje hodinový rozsah a formu výuky daného předmětu. Časový rozsah je rozdělen do dvou částí: jednak udává celkový počet hodin kontaktní výuky předmětu a jednak přibližuje očekávaný minimální počet hodin samostudia. Dále je uvedena forma výuky daného předmětu (P – přednáška, C – cvičení/seminář).
  • 2 Kód – odkazuje na předmět podobného charakteru, který je určen pro studenty bakalářského/magisterského studijního oboru.