Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu matematika

Studium započaté po roce 2021

1. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NMTM101 Matematická analýza I 25/P+C 40
NMTM103 Lineární algebra I 20/P+C 32
NMTM102 Matematická analýza II 20/P+C 40
NMTM104 Lineární algebra II 20/P+C 32
NMTM106 Základy planimetrie 20/P+C 15
NPEP904 Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy 10/P+C 18 25/P+C 18
  CELKEM 55 90 85 105

2. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NMTM201 Matematická analýza III 20/P+C 30
NMTM203 Geometrie I 20/P+C 25
NMTM105 Aritmetika a algebra I 15/P+C 25
NMTM403 Pravděpodobnost a matematická statistika I 20/P+C 25
NMTM205 Stereometrie 15/P+C 25
NMTM204 Geometrie II 20/P+C 25
NMTM404 Pravděpodobnost a matematická statistika II 10/P+C 15
NMTM208 Kombinatorika 10/P 20
NMTM206 Aritmetika a algebra II 15/P+C 25
  CELKEM 90 130 55 85

3. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NMUM301 Diferenciální geometrie 20/P+C 30
NMUM303 Základy zobrazovacích metod 10/C 20
NMUM307 Metody řešení matematických úloh 10/C 15
NMTM405 Didaktika matematiky I 20/P+C 20
NMUM505 Logika a teorie množin 13/P 15
NMUM511 Pedagogická praxe z matematiky III 17
NMTM306 Dějiny matematiky II 13/P 10
NMTM406 Didaktika matematiky II 10/P+C
NMTM410 Pedagogická praxe z matematiky II 17
  Závěrečná práce
  CELKEM 97 118 27 0