Studijní plán kurzu Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Studium započaté v roce 2021 a později

1. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NPRG030 Programování 1
20/P+C 30
NDMI002 Diskrétní matematika 20/P+C 20
NPRG062 Algoritmizace 20/P+C 20
NDIN019 Dětské programovací jazyky 30/P+C 20
NDIN011 Aplikační software 20/P+C 20
NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1 20/P+C 30
NPEP904 Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy 10/P+C 18 10/P+C 18
  CELKEM 90 108 60 68

2. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NUIN020 Základy tvorby webu (CŽV) 20/P+C 20
NPRG031 Programování 2 20/P+C 40
NAIL028 Úvod do robotiky
20/P+C 20
NSWI141 Úvod do počítačových sítí 12/P+C 20
NDBI025 Databázové systémy 16/P+C 20
NSWI180 Chytrá zařízení pro Internet věcí (IoT) 20/C 20
  CELKEM 68 80 40 60

3. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NPGR003 Základy počítačové grafiky 20/P+C 20
NUIN018 Vývoj počítačových her – pro učitele 20/P+C 20
NUIN014 Informační technologie 20/P+C 20
NDIN016 Didaktika informatiky (CŽV) 16/P+C 20
NDIN009 Pedagogická praxe z informatiky (CŽV) 34
  Závěrečná práce
  CELKEM 40 40 70 40

Tabulka záměnnosti předmětů a  kurzů DVPP

Předmět SP Kurz DVPP délka DVPP kurzu [h]
Programování 1 Programování 1 24
Programování 2 Programování 2 24
Dětské programovací jazyky Dětské programovací jazyky 32
Úvod do robotiky Základy robotiky pro školy 32
Úvod do počítačových sítí Principy počítačů a internetu 16
Chytrá zařízení pro Internet věcí (IoT) Chytrá zařízení a Internet věcí (IoT) 32
Základy počítačové grafiky

2D grafika, teorie i praxe
3D grafika pro začátečníky

14
10
Základy tvorby webu (CŽV) Webové technologie 24
Vývoj počítačových her – pro učitele Programování her v Unity 24


 

Méně žádané DVPP kurzy jsou vypisovány jednou za dva roky.

Informace k DVPP kurzům

 

Návaznost DVPP kurzů

Některé kuzy mají vzájemnou návaznost. Zde uvádíme jejich pořadí. Ostatní kurzy návaznost nemají.

Pogramování 1 –> Programování 2 –> Programování her v Unity

Programování 1 –> Základy robotiky pro školy

Programování 1 -> Chytrá zařízení a Internet věcí