Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika

Studium započaté po roce 2018

1. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NFUF101 Mechanika 48/P+C 48
NFUF103 Elektřina a magnetismus 48/P+C 48
NFUF303 Praktický úvod do elektroniky 16/C 12
NFUF106 Matematické metody ve fyzice 13/C 43
NPEP904 Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy 10/P+C 18 10/P+C 18
  CELKEM 74 78 71 109

2. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NFUF201 Optika 60/P+C 24
NFUF104 Molekulová fyzika 20/P+C 8
NFUF202 Teoretická mechanika 16/P 8
NFUF204 Úvod do kvantové mechaniky a kvantové teorie 20/P+C 60
NFUF403 Didaktika fyziky I 12/P+C 30
NFUF402 Praktikum školních pokusů I 30/C 12
NFUF406 Praktikum školních pokusů II 40/C 16
  CELKEM 118 74 80 84

3. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NFUF301 Atomová fyzika 12/P+C 30
NFUF304 Speciální teorie relativity 10/P 18
NFUF302 Termodynamika a statistická fyzika 20/P+C 40
NFUF901 Fyzikální praktikum (CŽV) 27
NFUF501 Astronomie a astrofyzika 10/P 18
NFUF503 Fyzikální obraz světa 10/P 18
NFUF502 Didaktika fyziky II 10/P+C 18
NFUF902 Pedagogická praxe z fyziky (CŽV) 34
  Kurz bezpečnosti práce
  Závěrečná práce
  CELKEM 89 124 44 18