Studijní plán všeobecně vzdělávacího předmětu informatika

Dobíhající studium započaté v letech 2018–2020

1. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NDMI002 Diskrétní matematika 20/P+C 20
NPRG062 Algoritmizace 20/P+C 20
NPRG030 Programování 1 20/P+C 30
NTIN060 Algoritmy a datové struktury 1 25/P+C 20
NPRG031 Programování 2 25/P+C 30
NDIN019 Dětské programovací jazyky 20/P+C 20
NPEP904 Aktuální otázky školy, vzdělávání a výchovy 10/P+C 18 10/P+C 18
  CELKEM 70 88 80 88

2. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NTIN061 Algoritmy a datové struktury 2 25/P+C 25
NSWI120 Principy počítačů 20/P 20
NSWI141 Úvod do počítačových sítí 15/P 20
NDIN017 Aplikační software — pro učitele (CŽV) 15/C 20
NTIN071 Automaty a gramatiky 30/P+C 20
NSWI170 Počítačové systémy 30/P+C 30
NSWI177 Úvod do Linuxu 15/C 20
NDIN018 Didaktika uživatelského software (CŽV) 10/C 20
  CELKEM 75 85 85 90

3. rok studia

Kód Předmět Zimní semestr Letní semestr
Výuka Samostudium Výuka Samostudium
NDBI025 Databázové systémy 20/P+C 20
NPGR003 Základy počítačové grafiky 20/P+C 25
NSWI142 Programování webových aplikací 20/P+C 25
NUIN014 Informační technologie 20/P+C 20
NSWI090 Počítačové sítě 20/P 20
NDIN016 Didaktika informatiky (CŽV) 10/C 20
NDIN009 Pedagogická praxe z informatiky (CŽV) 34
  Závěrečná práce
  CELKEM 60 70 84 60