Univerzita třetího věku na MFF UK

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy již tři desítky let organizuje v rámci Univerzity třetího věku řadu kurzů. Široké veřejnosti nabízí přednášky z matematiky, fyziky, astronomie a informatiky v nejrůznějších tematických souvislostech – zajímavá matematika, geometrie a umění, dějiny matematiky, fyzika a klima, fyzika v životě člověka, fyzika pro „nefyziky“, vesmír na internetu, dějiny astronomie, umělá inteligence, základní i pokročilá práce s počítačem.

Kurzy jsou celoroční, některé jsou nabízeny ve víceletém cyklu, některé jsou doplněny exkurzemi do běžně nepřístupných laboratoří a na různá fyzikální či lékařská pracoviště. Posluchači získávají k přednášeným tématům literaturu, tištěné materiály, prezentace, využívají rovněž materiály vystavené na webových stránkách vedoucích kurzů. K dispozici mají neomezený přístup do úložiště on-line přednášek Asociace univerzit třetího věku, kde mohou „navštívit“ přednášky dalších členských fakult.

Mnozí posluchači Univerzity třetího věku se po řadě let vrátili do vysokoškolských poslucháren v rámci celoživotního vzdělávání, kurzy na naší fakultě navštěvují dlouhodobě.

Nabídka kurzů pro akademický rok 2023/2024:

Termín přihlášek

Od 20. 3. 2023 do 31. 8. 2023, po tomto datu nebudou další přihlášky přijímány.

Podmínky

Do kurzu U3V bude posluchač zapsán pouze v případě, že veškeré požadované doklady (viz níže) budou řádně vyplněny včetně podpisu a dodány současně a v termínu.

Administrativní poplatek za kurz je 500 Kč. Členové Matfyz Alumni a členové Alumni UK uhradí za kurz 200 Kč.

Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 7
Specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Požadované doklady

  • Přihláška [ PDF | RTF | DOC ]
  • Požární ochrana a bezpečnost práce [ DOCX ]
  • Doklad o uhrazení poplatku

Kontakty

S dotazy týkajícími se výuky jednotlivých kurzů se obracejte přímo na garanty těchto kurzů.