Doporučený průběh studia

Zaměření na vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika

Předměty Základy planimetrie, Stereometrie, Finanční matematika, Dějiny matematiky, Kombinatorika, Základy zobrazovacích metod jsou didakticky orientované. Jejich úspěšné absolvování je základním předpokladem studia „zastřešujících“ předmětů Didaktika matematiky I a II.

Tyto předměty se soustředí na nejproblematičtější partie vyučování matematice, které nejsou součástí odborného studia matematiky: školská geometrie, finanční gramotnost, kombinatorika.

Kontaktní výuka ve 2. roce má nižší hodinovou dotaci, neboť se očekává, že kurzista už začne připravovat svou závěrečnou práci, kterou dohotoví ve 3. roce.

 

1. rok studia

kód

Předmět

Hodinový rozsah

 

 

zimní semestr

letní semestr

NPEP901

Pedagogika I (CŽV)

40

NPEP902

Pedagogika II (CŽV)

40

NPEP903

Psychologie (CŽV)

40

NMTM106

Základy planimetrie

12

 

Celkem

132

 

 

2. rok studia

kód

Předmět

Hodinový rozsah

 

 

zimní semestr

letní semestr

NMTM205

Stereometrie

12

NMTM207

Finanční matematika

8

NMTM306

Dějiny matematiky II

8

NMTM208

Kombinatorika

12

 

Celkem

40

 

 

3. rok studia

kód

Předmět

Hodinový rozsah

 

 

zimní semestr

letní semestr

NMTM405

Didaktika matematiky I

15

NMTM406

Didaktika matematiky II

15

NMTM303

Základy zobrazovacích metod

10

NMTM511

Pedagogická praxe z matematiky III

17

NMTM410

Pedagogická praxe z matematiky II

17

NFUF903

Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe (CŽV)

30

 

Závěrečná práce

 

Celkem

104