Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Matematické metody informační bezpečnosti

Garantující pracoviště: Katedra algebry
Oborový garant: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Obor Matematické metody informační bezpečnosti má tři studijní plány.

Plán NN (zahájení v roce 2015)2.2.1
Plán N (zahájení v roce 2013 a 2014)2.2.2
Plán S (zahájení do roku 2012)2.2.3

Studijní plány těchto oborů už v této Oranžové karolince neuvádíme. Podrobnosti je možné nalézt v Oranžové karolince 2017/18.