2.2.3 Matematické metody informační bezpečnosti, plán S

2.2.3 Matematické metody inf. bezpečnosti, plán S

Garantující pracoviště: Katedra algebry
Oborový garant: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Plán S je určen pro studenty, kteří zahájili studium oboru Matematické metody informační bezpečnosti v roce 2012/13 nebo dříve. V této Oranžové karolince už ho neuvádíme. Podrobnosti je možné nalézt v Oranžové karolince 2017/18.