2.2 Matematické metody informační bezpečnosti

2.2 Matematické metody informační bezpečnosti

Garantující pracoviště: Katedra algebry
Oborový garant: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Obor Matematické metody informační bezpečnosti má tři studijní plány.

Plán NN (zahájení v roce 2015) 2.2.1
Plán N (zahájení v roce 2013 a 2014) 2.2.2
Plán S (zahájení do roku 2012) 2.2.3

Studijní plán NN je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2015/2016. Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2013/2014 nebo 2014/2015. Studijní plán S je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2012/2013 nebo dříve.