2.3 Matematické metody informační bezpečnosti

2.3 Matematické metody informační bezpečnosti

Garantující pracoviště: Katedra algebry
Oborový garant: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

Obor Matematické metody informační bezpečnosti má dva studijní plány.

Plán NN (zahájení studia v roce 2015) 2.3.1
Plán N (zahájení v roce 2012 až 2014) 2.3.2

Studijní plán NN je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2015/16. Studijní plán N je určen pro posluchače, kteří zahájili studium v akademickém roce 2012/2013, 2013/2014 nebo 2014/2015.