Programování a softwarové systémy

2. Programování a softwarové systémy

Garantující pracoviště: Informatická sekce
Oborový garant: doc. Ing. Petr Tůma, Dr.

Studijní obor Programování a softwarové systémy nabízí následující zaměření:

 Systémové programování
 Počítačová grafika
 Sítě a internetové technologie

 

Pro všechna zaměření platí stejné podmínky studia, stejné povinné a povinně volitelné předměty i stejné požadavky k bakalářské státní závěrečné zkoušce s výjimkou posledního zkušebního okruhu v požadavcích ke státní závěrečné zkoušce z informatiky.

 

Povinné předměty

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAI054 Matematická analýza I   5 2/2 Z+Zk
NMAI055 Matematická analýza II   5 2/2 Z+Zk
NMAI057 Lineární algebra I   5 2/2 Z+Zk
NMAI058 Lineární algebra II   5 2/2 Z+Zk
NDMI002 Diskrétní matematika   5 2/2 Z+Zk
NDMI011 Kombinatorika a grafy I   5 2/2 Z+Zk
NMAI059 Pravděpodobnost a statistika   6 2/2 Z+Zk
NAIL062 Výroková a predikátová logika   6 2/2 Z+Zk
NTIN071 Automaty a gramatiky   6 2/2 Z+Zk
NTIN060 Algoritmy a datové struktury I   5 2/2 Z+Zk
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II   6 2/2 Z+Zk
NPRG030 Programování I   6 3/2 Z
NPRG031 Programování II   5 2/2 Z+Zk
NPRG005 Neprocedurální programování   6 2/2 Z+Zk
NSWI120 Principy počítačů   3 3/0 Zk
NSWI141 Úvod do počítačových sítí   2 1/0 Zk
NSWI095 Úvod do UNIXu   5 2/2 Z+Zk
NDBI025 Databázové systémy   6 2/2 Z+Zk
NSWI098 Principy překladačů   6 2/2 Z+Zk
NSWI004 Operační systémy   5 2/1 Z+Zk
NSWI143 Architektura počítačů   3 2/0 Zk
NSWI090 Počítačové sítě   3 2/0 Zk
NPRG045 Ročníkový projekt 1 4 0/1 Z
NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce   6 0/4 Z
NJAZ091 Anglický jazyk 2 1 0/0 Zk
NTVY014 Tělesná výchova I 3 1 0/2 Z
NTVY015 Tělesná výchova II 3 1 0/2 Z
NTVY016 Tělesná výchova III 3 1 0/2 Z
NTVY017 Tělesná výchova IV 3 1 0/2 Z

1 Předmět NPRG045 lze zapsat v zimním i v letním semestru, standardně je zapisován v letním semestru.

2 Zkoušku z anglického jazyka NJAZ091 je možné absolvovat v zimním nebo v letním semestru.

3 Místo jednoho z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 je možné si zapsat letní výcvikový kurz NTVY018 nebo zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Povinně volitelné předměty – skupina 1

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání alespoň 15 kreditů za předměty z této skupiny.

kód Předmět Kredity ZS LS
NPRG041 Programování v C++   6 2/2 Z+Zk
NPRG013 Java   6 2/2 Z+Zk
NPRG035 Jazyk C# a platforma .NET   6 2/2 Z+Zk
NPRG051 Pokročilé programování v C++   6 2/2 Z+Zk
NPRG021 Pokročilé programování na platformě Java   6 2/2 Z+Zk
NPRG038 Pokročilé programování pro .NET I   6 2/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty – skupina 2

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání alespoň 5 kreditů za předměty z této skupiny.

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAI056 Matematická analýza III   6 2/2 Z+Zk
NDMI012 Kombinatorika a grafy II   6 2/2 Z+Zk
NMAI062 Algebra I   6 2/2 Z+Zk
NDMI009 Kombinatorická a výpočetní geometrie I   6 2/2 Z+Zk
NOPT048 Lineární programování a kombinatorická optimalizace 1 6 2/2 Z+Zk
NDMI084 Úvod do aproximačních a pravděpodobnostních algoritmů   5 2/1 Z+Zk
NOPT046 Diskrétní a spojitá optimalizace   6 2/2 Z+Zk
NMAI042 Numerická matematika   6 2/2 Z+Zk
NAIL063 Teorie množin   3 2/0 Zk

1 Předmět NOPT048 se do akademického roku 2017/18 nazýval Optimalizační metody, jedná se o stejný předmět.

Povinně volitelné předměty – skupina 3

Podmínkou pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce je získání alespoň 18 kreditů za předměty z této skupiny.

kód Předmět Kredity ZS LS
NPGR003 Základy počítačové grafiky   5 2/2 Z+Zk
NPGR004 Počítačová grafika II   5 2/1 Z+Zk
NPGR019 Realtime grafika na GPU   5 2/1 Z+Zk
NPGR025 Introduction to Colour Science   3 2/0 Zk
NPGR020 Geometrie pro počítačovou grafiku   3 2/0 Zk
NPGR002 Digitální zpracování obrazu   5 3/0 Zk
NPRG036 Technologie XML   6 2/2 Z+Zk
NSWI089 Ochrana informací I   3 2/0 Zk
NSWI015 Unix/Linux Programming in C   5 2/1 Z+Zk
NSWI106 Administrace Unixu   6 2/2 Z+Zk
NSWI045 Rodina protokolů TCP/IP   3 2/0 Zk
NSWI021 Počítačové sítě II   3 2/0 Zk
NSWI126 Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software   3 0/2 Z
NPRG024 Návrhové vzory   3 0/2 KZ
NPRG044 Programování uživatelských rozhraní v Javě   2 0/2 Z
NPRG003 Metodika programování a filozofie programovacích jazyků   3 2/0 Zk
NPFL012 Úvod do počítačové lingvistiky   3 2/0 Zk
NSWI041 Úvod do softwarového inženýrství   5 2/2 Z+Zk
NSWI154 Nástroje pro vývoj software   2 0/2 Z
NSWI162 Sémantika programů   1 0/1 Z
NSWI163 Úvod do middleware   1 0/1 Z

* Předmět je vyučován v zimním i v letním semestru.

Doporučený průběh studia

Doporučený průběh studia zahrnuje všechny povinné předměty a některé další povinně volitelné nebo volitelné předměty. Posluchač si ho musí sám doplnit dalšími povinně volitelnými a volitelnými předměty podle vlastního výběru. Povinné předměty jsou v tabulkách doporučeného průběhu studia vyznačeny tučně, povinně volitelné běžným písmem a volitelné kurzívou.

1. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NMAI054 Matematická analýza I   5 2/2 Z+Zk
NMAI057 Lineární algebra I   5 2/2 Z+Zk
NDMI002 Diskrétní matematika   5 2/2 Z+Zk
NPRG030 Programování I   6 3/2 Z
NSWI120 Principy počítačů   3 3/0 Zk
NSWI141 Úvod do počítačových sítí   2 1/0 Zk
NMAI069 Matematické dovednosti 1 2 0/2 Z
NSWI165 Počítačové dovednosti 2 1 0/1 Z
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I 3 1 0/2 Z
NTVY014 Tělesná výchova I 5 1 0/2 Z
NMAI055 Matematická analýza II   5 2/2 Z+Zk
NMAI058 Lineární algebra II   5 2/2 Z+Zk
NDMI011 Kombinatorika a grafy I   5 2/2 Z+Zk
NPRG031 Programování II   5 2/2 Z+Zk
NTIN060 Algoritmy a datové struktury I   5 2/2 Z+Zk
NSWI095 Úvod do UNIXu   5 2/2 Z+Zk
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II 3 1 0/2 Z
NTVY015 Tělesná výchova II 5 1 0/2 Z

2. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NTIN061 Algoritmy a datové struktury II   6 2/2 Z+Zk
NAIL062 Výroková a predikátová logika   6 2/2 Z+Zk
NMAI059 Pravděpodobnost a statistika   6 2/2 Z+Zk
NSWI154 Nástroje pro vývoj software   2 0/2 Z
  Povinně volitelný předmět ze skupiny 1   6 2/2 Z+Zk
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III 3 1 0/2 Z
NTVY016 Tělesná výchova III 5 1 0/2 Z
NPRG005 Neprocedurální programování   6 2/2 Z+Zk
NTIN071 Automaty a gramatiky   6 2/2 Z+Zk
NDBI025 Databázové systémy   6 2/2 Z+Zk
NSWI143 Architektura počítačů   3 2/0 Zk
NPRG045 Ročníkový projekt   4 0/1 Z
NJAZ090 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV 3 1 0/2 Z
NJAZ091 Anglický jazyk 4 1 0/0 Zk
NTVY017 Tělesná výchova IV 5 1 0/2 Z
  Povinně volitelné předměty ze skupin 2 a 3        
  Volitelné předměty        

3. rok studia

kód Předmět Kredity ZS LS
NSWI090 Počítačové sítě   3 2/0 Zk
NSWI098 Principy překladačů   6 2/2 Z+Zk
NSWI004 Operační systémy   5 2/1 Z+Zk
NSZZ031 Vypracování a konzultace bakalářské práce   6 0/4 Z
  Povinně volitelné předměty ze skupin 2 a 3        
  Volitelné předměty        

1 Předmět NMAI069 Matematické dovednosti je určen a vřele doporučen studentům, kteří si chtějí osvojit a procvičit základní matematické dovednosti používané v matematických předmětech na MFF. Důraz je kladen na korektní matematické vyjadřování a základní důkazové techniky.

2 Předmět NSWI165 Počítačové dovednosti je určen a vřele doporučen studentům, kteří si chtějí osvojit a procvičit základní informatické úlohy související s principy fungování počítačů používané v informatických předmětech na MFF. Důraz je kladen na jasné chápání funkce počítačů v podstatných souvislostech.

3 Výuka anglického jazyka NJAZ070, NJAZ072, NJAZ074, NJAZ090 v rozsahu 0/2 v každém semestru je určena pro středně pokročilé a pokročilé. Pro začátečníky a mírně pokročilé jsou určeny předměty NJAZ071, NJAZ073, NJAZ075, NJAZ089 s rozsahem výuky 0/4 v každém semestru.

4 Zkoušku z anglického jazyka NJAZ091 je možné absolvovat v zimním nebo v letním semestru.

5 Místo jednoho z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016 a NTVY017 je možné si zapsat letní výcvikový kurz NTVY018 nebo zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu bakalářského studia.

Doporučené předměty pro jednotlivá zaměření

Systémové programování

kód Předmět Kredity ZS LS
NPRG024 Návrhové vzory   3 0/2 KZ
NSWI154 Nástroje pro vývoj software   2 0/2 Z
NSWI162 Sémantika programů   1 0/1 Z
NSWI163 Úvod do middleware   1 0/1 Z

Počítačová grafika

kód Předmět Kredity ZS LS
NPGR003 Základy počítačové grafiky   5 2/2 Z+Zk
NPGR004 Počítačová grafika II   5 2/1 Z+Zk

Sítě a internetové technologie

kód Předmět Kredity ZS LS
NSWI045 Rodina protokolů TCP/IP   3 2/0 Zk
NSWI021 Počítačové sítě II   3 2/0 Zk

Požadavky znalostí ke státní závěrečné zkoušce

Matematika

Okruhy 1.-16. se shodují s okruhy 1.-16. oboru Obecná informatika.

1. Čísla
Vlastnosti přirozených, celých, racionálních, reálných a komplexních čísel. Posloupnosti a řady čísel. Cauchyovské posloupnosti.

2. Základy diferenciálního počtu
Reálné funkce jedné reálné proměnné. Spojitost, limita funkce v bodě (vlastní i nevlastní). Některé konkrétní funkce (polynomy, racionální lomené funkce, goniometrické a cyklometrické funkce, logaritmy a exponenciální funkce). Derivace: definice a základní pravidla, věty o střední hodnotě, derivace vyšších řádů. Některé aplikace (průběhy funkcí, Taylorův polynom se zbytkem).

3. Integrál
Primitivní funkce, metody výpočtu. Určitý (Riemannův) integrál, užití určitého integrálu. Vícerozměrný integrál a Fubiniho věta.

4. Základy teorie funkcí více proměnných
Parciální derivace a totální diferenciál, věty o střední hodnotě, extrémy funkcí více proměnných, věta o implicitních funkcích.

5. Metrické prostory
Definice metrického prostoru, příklady. Spojitost, otevřené a uzavřené množiny. Kompaktnost.

6. Základní algebraické struktury
Grupa, okruh, těleso - definice a příklady. Malá Fermatova věta. Dělitelnost a ireducibilní rozklady polynomů. Rozklady polynomů na kořenové činitele pro polynom s reálnými, racionálními, komplexními koeficienty. Násobnost kořenů a jejich souvislost s derivacemi mnohočlenu.

7. Vektorové prostory
Grupa, těleso. Základní vlastnosti vektorových prostorů, podprostory, generování, lineární závislost a nezávislost. Věta o výměně. Konečně generované vektorové prostory, báze. Lineární zobrazení.

8. Skalární součin
Vlastnosti v reálném i komplexním případě. Norma. Cauchy-Schwarzova nerovnost. Kolmost. Ortogonální doplněk a jeho vlastnosti.

9. Řešení soustav lineárních rovnic
Lineární množiny ve vektorovém prostoru, jejich geometrická interpretace. Řešení soustavy rovnic je lineární množina. Frobeniova věta. Řešení soustavy úpravou matice. Souvislost soustavy řešení s ortogonálním doplňkem.

10. Matice
Matice a jejich hodnost. Operace s maticemi a jejich vlastnosti. Inverzní matice. Regulární matice, různé charakteristiky. Matice a lineární zobrazení, resp. změny souřadných soustav.

11. Determinanty
Definice a základní vlastnosti determinantu. Úpravy determinantů, výpočet. Geometrický smysl determinantu. Minory a inversní matice. Cramerovo pravidlo.

12. Vlastní čísla a vlastní hodnoty
Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního operátoru, resp. čtvercové matice. Jejich výpočet, základní vlastnosti. Uvedení matice na diagonální tvar v případě různých vlastních čísel. Informace o Jordanově tvaru v obecném případě.

13. Diskrétní matematika
Uspořádané množiny. Množinové systémy, párování, párování v bipartitních grafech (systémy různých reprezentantů). Kombinatorické počítání. Princip inkluze a exkluze.

14. Teorie grafů
Základní pojmy teorie grafů, reprezentace grafu. Stromy a jejich základní vlastnosti, kostra grafu. Eulerovské grafy. Rovinné grafy, barvení grafů. Mengerova věta, dualita toků a řezů.

15. Pravděpodobnost a statistika
Náhodné jevy, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů. Náhodné veličiny, střední hodnota, rozdělení náhodných veličin, normální a binomické rozdělení. Lineární kombinace náhodných veličin. Bodové odhady, intervaly spolehlivosti, testování hypotéz, t-test, chí-kvadrát test, lineární regrese.

16. Logika
Jazyk, formule, sémantika, tautologie. Rozhodnutelnost, splnitelnost, pravdivost, dokazatelnost. Věty o kompaktnosti a úplnosti výrokové a predikátové logiky. Normální tvary výrokových formulí, prenexní tvary formulí predikátové logiky.

Informatika

Okruhy 1.-5. se shodují s okruhy 1.-5. oboru Obecná informatika.

1. Automaty a jazyky
Chomského hierarchie, třídy automatů a gramatik, determinismus a nedeterminismus. Uzávěrové vlastnosti tříd jazyků.

2. Algoritmy a datové struktury
Časová složitost algoritmů, složitost v nejhorším a průměrném případě. Třídy složitosti P a NP, převoditelnost, NP-úplnost. Metoda ,,rozděl a panuj'' - aplikace a analýza složitosti, dynamické programování. Binární vyhledávací stromy, vyvažování, haldy. Hašování. Sekvenční třídění, porovnávací algoritmy, přihrádkové třídění, třídící sítě. Grafové algoritmy - prohledávání do hloubky a do šířky, souvislost, silná souvislost v orientovaných grafech, topologické třídění, nejkratší cesta, kostra grafu, toky v sítích. Tranzitivní uzávěr. Algoritmy vyhledávání v textu. Algebraické algoritmy - DFT, Euklidův algoritmus. RSA. Aproximační algoritmy.

3. Databáze
Architektury databázových systémů. Konceptuální, logická a fyzická úroveň pohledů na data. Algoritmy návrhu schémat relací, normální formy, referenční integrita. Transakční zpracování, vlastnosti transakcí, uzamykací protokoly, zablokování. ER-diagramy, metody návrhů IS. Přehled SQL.

4. Programovací jazyky
Principy implementace objektově orientovaných jazyků, běhová podpora. Oddělený překlad, sestavení, řízení překladu. Pojmy a principy objektového návrhu. Generické programování a knihovny, šablony a generika, kompilační polymorfismus. Neprocedurální programování.

5. Architektura počítačů a operačních systémů
Architektury počítače. Procesory, multiprocesory. Sběrnice, protokoly. Vstupní a výstupní zařízení. Architektury OS. Vztah OS a HW, obsluha přerušení. Procesy, vlákna, plánování. Synchronizační primitiva, vzájemné vyloučení. Zablokování a zotavení z něj. Organizace paměti, alokační algoritmy. Principy virtuální paměti, stránkování, algoritmy pro výměnu stránek, výpadek stránky, stránkovací tabulky. Systémy souborů, adresářové struktury.

6. Základy sítí
Taxonomie počítačových sítí. Architektura ISO/OSI. Přehled síťového modelu TCP/IP. Směrování. Koncept adresy, portu, socketu. Architektura klient/server. Základy fungování protokolů HTTP, FTP a SMTP. Principy datových přenosů - kódování, modulace, přenosová rychlost a pásmo, Nyquistův a Shannonův teorém, analogový/digitální přenos, přenosová média. Techniky přenosu dat - synchronní/asynchronní přenosy, CRC, potvrzování, řízení toku. Přístupové metody, řešení kolizí. Směrování. Koncept adresy, portu, socketu. QoS.

7. Překladače
Struktura překladače, lexikální, syntaktická analýza, generování mezikódu, optimalizace. Interpretované jazyky, virtuální stroje.

8. Pro zaměření Systémové programování
Spouštění procesů, dynamicky linkované knihovny, volací konvence. Paralelismus a synchronizace na multiprocesorech. Rozhraní pro synchronizaci. Správa paměti na multiprocesorech, alokátory, garbage collection. Rozhraní pro práci se soubory, paměťově mapované soubory. Interní struktura základních systémů souborů. Návrhové vzory. Správa verzí. Testování funkčnosti a výkonnosti. Koncept middleware, volání vzdálených procedur, zasílání zpráv (konkrétní technologie podle aktuálního vývoje). Metody specifikace a verifikace vlastností imperativních programů.

8. Pro zaměření Počítačová grafika
Rastrový obraz, barvy, jejich vnímání, reprezentace a reprodukce, 2D a 3D vykreslování, základy OpenGL, základy realistického zobrazování a výpočtu osvětlení, obrazová funkce, konvoluce, Fourierova transformace, radiometrické korekce, geometrické korekce, potlačování šumu v obrazu, základy rozpoznávání vzorů.

8. Pro zaměření Sítě a internetové technologie

Rodina protokolů TCP/IP (ARP, IPv4, IPv6, ICMP, UDP, TCP) – adresace, přidělování adres, převod mezi IP adresami a adresami linkové vrstvy, routing, fragmentace, spolehlivost, flow control, congestion control, NAT. Rozhraní BSD sockets. Spolehlivost - spojované a nespojované protokoly, typy, detekce a oprava chyb. Bezpečnost - IPSec, SSL, firewalls. Internetové a intranetové protokoly a technologie - DNS, SMTP, IMAP, POP3, FTP, HTTP, NFS. IP telefonie. Desetimegabitové, stomegabitové, gigabitové verze ethernetu, řízení toku. Bezdrátový ethernet (protokolová architektura 802.11, přístupové metody, roaming). xDSL. Mobilní sítě (GSM, 3G). Bluetooth.