Citační ohlas

Pro každou práci ze seznamu publikací uchazeče, na kterou existuje citační ohlas, se uvede název práce, celkový počet citací této práce podle WOS (případně i jiné, pro daný obor významné, databáze citací), a nakonec výběr z publikací, které tuto práci citují. Autocitace (tj. ty citující publikace, v nichž je uchazeč spoluautorem) se neuvádějí.

Výběr citujících publikací je na uchazeči. Pro habilitační řízení v oborech matematika a informatika je ale nutné vybrat celkem aspoň 15 citací v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích, v oboru fyzika celkem aspoň 20 dle WOS. Pro jmenovací řízení v oborech matematika a informatika je nutné vybrat celkem aspoň 50 citací v odborných periodikách, recenzovaných sbornících a monografiích, v oboru fyzika celkem aspoň 50 dle WOS.

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení pro vědu a zahraniční styky.