Kariérní poradenské centrum

maják v moři pracovního uplatnění

Studentům nabízí bezplatně tyto služby:

Program na aktuální semestr (kurzy, semináře, exkurze…)

Máte-li zájem být informování o akcích KPC předem, registrujte se jako student MFF UK do konference https://lists.karlov.mff.cuni.cz/…tinfo/stud-l

Nabídka pro studenty 1. ročníků

Prvákoviny

 

Podpora studentů se speciálními potřebami

UK POINT (Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy)