Soutěž Nadačního fondu Bernarda Bolzana
o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2023

Správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana vyhlašuje soutěž o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2023. Soutěž se řídí pravidly, která schválila správní rada NFBB a která jsou uvedena ve statutu soutěže.


Přihlášky do soutěže spolu se stručnou charakteristikou a soutěžní práce ve formátu PDF je možno zasílat do 30. září 2023 na adresu nfbb@karlin.mff.cuni.cz.


Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB

Přihláška do soutěže
DOCRTFPDF