Soutěž Nadačního fondu Bernarda Bolzana
o nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2020

Správní rada Nadačního fondu Bernarda Bolzana vyhlašuje soutěž o  nejlepší vědeckou práci ve fyzice, informatice a matematice za rok 2020. Soutěž se řídí pravidly, která schválila správní rada NF BB a která jsou uvedena ve statutu soutěže.


Přihlášky do soutěže spolu se stručnou charakteristikou a  soutěžní práce ve formátu PDF je možno zasílat do 30. září 2020 na adresu nfbb@karlin.mff.cuni.cz.


Doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
předsedkyně správní rady NFBB

Přihláška do soutěže
DOC RTF PDF