Sdělení k přijímacímu řízení

Milí uchazeči a uchazečky o studium na MFF UK,

jsme velmi rádi, že jste podáním přihlášky na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy vyjádřili své přání studovat na naší fakultě. Vzhledem k současné situaci bychom Vás chtěli informovat o  určitých změnách, které již nastaly nebo mohou v přijímacím řízení v  blízké době nastat.

Tou první změnou je posun termínu pro odeslání podkladů pro odpuštění přijímacích zkoušek podle bodu 1, tedy na základě známek na vysvědčeních. Původní termín byl 31. 3., ale abychom umožnili žádost podat opravdu všem uchazečům a uchazečkám, kteří splňují požadavky, rozhodli jsme se tento termín prodloužit do 15. 4. Zároveň upozorňujeme, že žádost není třeba dokládat oficiálním potvrzením školy, vzhledem k  současným platným vládním opatřením přijímáme jako dostatečný doklad fotografie nebo skeny Vašich vysvědčení, zaslané elektronickou formou na adresu andrea.kadlecova@mff.cuni.cz. Pokud v tuto chvíli nemáte vysvědčení v místě Vašeho pobytu, napište nám to také na tuto adresu, pokusíme se Vám vyjít vstříc, bude-li to možné.

Chceme Vás také informovat o tom, že jsme připraveni pružně reagovat na vývoj situace ohledně konání maturit nebo přijímacích zkoušek. To znamená, že v případě nepříznivého vývoje uvažujeme nejen o  posouvání dalších dříve vyhlášených termínů, ale pokud nám to platná legislativa povolí, tak i o konání přijímacích zkoušek vhodnou distanční formou. Platí pro nás pravidlo, že žádný zájemce o studium by neměl být současnou napjatou situací poškozen, ať již z formálních nebo jakýchkoli jiných důvodů.

Doufáme, že současnou krizi naše společnost úspěšně překoná a že se s Vámi všemi setkáme na začátku příštího akademického roku.

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK