Výuka angličtiny na MFF UK

Kurzy z anglického jazyka patří mezi volitelné předměty, avšak každý student MFF UK je povinen v rámci bakalářského studia složit zkoušku z anglického jazyka (kód NJAZ091), která je pro studenty všech úrovní jednotná (více zde). Zkoušku si studenti obvykle zapisují ve 4. semestru studia, po absolvování přípravných kurzů.

Přípravné kurzy ke zkoušce z anglického jazyka

Ve čtyřsemestrálních přípravných kurzech ke zkoušce studenti získávají za každý zápočet 1 kredit do kreditního systému fakulty a 5 bodů v interní bonifikaci KJP. V navazujících kurzech odborného jazyka a v přípravných kurzech na mezinárodní zkoušky získávají studenti po třech kreditech za každý zápočet.

Zápočet je udělen zpravidla za písemné testy (gramaticko-lexikální, poslechové, porozumění čtenému textu a testy z odborného jazyka), seminární práci a docházku. Interní body jsou určeny jako zvýhodnění při zkoušce.

V případě neúspěchu si studenti mohou zapsat předměty opakovaně.

Výuka probíhá 2 hod. týdně pro pokročilejší úrovně – kód NJAZ070, 072, 074, 090 (C – středně pokročilí, D – pokročilí) nebo 4 hodiny týdně pro méně pokročilé – kód NJAZ071, 073, 075, 089 (B – mírně pokročilí) po dobu 4 semestrů.

kód předmět ZS LS
NJAZ070 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé I. 0/2 Z   1 kredit
NJAZ071 Anglický jazyk pro mírně pokročilé I. 0/4 Z   1 kredit
NJAZ072 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé II.   0/2 Z 1 kredit
NJAZ073 Anglický jazyk pro mírně pokročilé II.   0/4 Z 1 kredit
NJAZ074 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé III. 0/2 Z   1 kredit
NJAZ075 Anglický jazyk pro mírně pokročilé III. 0/4 Z   1 kredit
NJAZ090 Anglický jazyk pro středně pokročilé a pokročilé IV.   0/2 Z 1 kredit
NJAZ089 Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV.   0/4 Z 1 kredit

V kurzech se používají se britské učebnice New Total English, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate a Advanced (Pearson/Longman -- Student's Book a Workbook).

B mírně pokročilí:

  1. roč. - NEW Total English Pre-Intermediate
  2. roč. - NEW Total English Intermediate

C středně pokročilí:

  1. roč. - NEW Total English Upper-Intermediate
  2. roč. - NEW Total English Upper-Intermediate

D pokročilí:

  1. roč. - NEW Total English Advanced
  2. roč. - NEW Total English Advanced

Pro studium odborného jazyka se ve všech skupinách od 1. semestru používá učebnice:

Křepinská A., Bubeníková M., Mikuláš M.: Angličtina pro studenty MFF UK. Praha: Matfyzpress, 2013.

Studenti mají povinnost složit během bakalářského studia zkoušku z angličtiny.


Semináře z odborné angličtiny a další kurzy anglického jazyka

Katedra jazykové přípravy nabízí následující kurzy odborného jazyka:

kód předmět ZS LS
NJAZ110 Angličtina pro fyziky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ011 Angličtina pro fyziky II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ111 Angličtina pro informatiky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ012 Angličtina pro informatiky II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ013 Angličtina pro matematiky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ096 Angličtina pro matematiky II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ014 First Certificate – přípravný kurz I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ114 First Certificate – přípravný kurz II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ087 Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ112 Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ103 Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ113 Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ015 Obchodní angličtina   0/2 Z 3 kredity
NJAZ115 Akademická angličtina I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ093 Akademická angličtina II   0/2 Z 3 kredity

Kurzy odborného jazyka nabízejí širší prostor pro studium specifik odborného anglického diskurzu v dílčích disciplínách matematiky, fyziky a informatiky. Schopnost komunikovat v rámci daných disciplín předpokládá základní odborné znalosti osvojené minimálně během prvních dvou semestrů studia na MFF UK. Doporučuje se rovněž, aby do kurzů docházeli především studenti, kteří již dosáhli úrovně osvojení jazyka alespoň upper-intermediate (ideálně tedy po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny). Stejné úrovně by měli dosáhnout studenti, kteří chtějí docházet do následujících přípravných kurzů.

V těchto kurzech studenti získají za každý zápočet 3 kredity do kreditního systému fakulty. Kurzy lze v případě neúspěchu zapsat opakovaně.