Výuka angličtiny na MFF UK

Kurzy z anglického jazyka patří mezi volitelné předměty, avšak každý student MFF UK je povinen v rámci bakalářského studia složit zkoušku z obecného i odborného anglického jazyka (kód NJAZ091), která je pro studenty všech úrovní jednotná (více zde). Zkoušku si studenti obvykle zapisují ve 4. semestru studia, po absolvování přípravných kurzů.


Přípravné kurzy ke zkoušce z anglického jazyka

Ve čtyřsemestrálních přípravných kurzech ke zkoušce studenti získávají za každý zápočet 1 kredit do kreditního systému fakulty a 5 bodů v interní bonifikaci KJP. V navazujících kurzech odborného jazyka a v přípravných kurzech na mezinárodní zkoušky získávají studenti po třech kreditech za každý zápočet.

Zápočet je udělen zpravidla za písemné testy (gramaticko-lexikální, poslechové, porozumění čtenému textu a testy z odborného jazyka), seminární práci a docházku. Interní body jsou určeny jako zvýhodnění při zkoušce.

V případě neúspěchu si studenti mohou zapsat předměty opakovaně.

Výuka probíhá 2 hod. týdně pro pokročilejší úrovně (kódy NJAZ070, 170, 072, 172, 074, 174, 090, 176) nebo 4 hodiny týdně pro méně pokročilé (kódy NJAZ071, 073, 075, 089) po dobu 4 semestrů.

kódpředmětZSLS
NJAZ071Anglický jazyk pro mírně pokročilé I0/4 Z 1 kredit
NJAZ070Anglický jazyk pro středně pokročilé I0/2 Z 1 kredit
NJAZ170Anglický jazyk pro pokročilé I0/2 Z 1 kredit
NJAZ073Anglický jazyk pro mírně pokročilé II 0/4 Z1 kredit
NJAZ072Anglický jazyk pro středně pokročilé II 0/2 Z1 kredit
NJAZ172Anglický jazyk pro pokročilé II 0/2 Z1 kredit
NJAZ075Anglický jazyk pro mírně pokročilé III0/4 Z 1 kredit
NJAZ074Anglický jazyk pro středně pokročilé III0/2 Z 1 kredit
NJAZ174Anglický jazyk pro pokročilé III0/2 Z 1 kredit
NJAZ089Anglický jazyk pro mírně pokročilé IV 0/4 Z1 kredit
NJAZ090Anglický jazyk pro středně pokročilé IV 0/2 Z1 kredit
NJAZ176Anglický jazyk pro pokročilé IV 0/2 Z1 kredit

V kurzech se používají britské učebnice New Total EnglishPre-IntermediateIntermediateUpper-IntermediateAdvanced (Pearson/Longman -- Student's BookWorkbook).

mírně pokročilí:

  1. roč. - NEW Total English Pre-Intermediate
  2. roč. - NEW Total English Intermediate

středně pokročilí:

  1. roč. - NEW Total English Upper-Intermediate
  2. roč. - NEW Total English Upper-Intermediate

pokročilí:

  1. roč. - NEW Total English Advanced
  2. roč. - NEW Total English Advanced

Pro studium odborného jazyka se ve všech skupinách od 1. semestru používá učebnice:
Křepinská A., Bubeníková M., Mikuláš M.: Angličtina pro studenty MFF UK (Praha: Matfyzpress, 2013), resp. uprav. vyd. Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK (2019).


Semináře z odborné angličtiny a další kurzy anglického jazyka

Katedra jazykové přípravy nabízí následující kurzy odborného jazyka:

kódpředmětZSLS
NJAZ110Angličtina pro fyziky I0/2 Z 3 kredity
NJAZ011Angličtina pro fyziky II 0/2 Z3 kredity
NJAZ111Angličtina pro informatiky I0/2 Z 3 kredity
NJAZ012Angličtina pro informatiky II 0/2 Z3 kredity
NJAZ013Angličtina pro matematiky I0/2 Z 3 kredity
NJAZ096Angličtina pro matematiky II 0/2 Z3 kredity
NJAZ087Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz I0/2 Z 3 kredity
NJAZ112Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz II 0/2 Z3 kredity
NJAZ103Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz I0/2 Z 3 kredity
NJAZ113Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz II 0/2 Z3 kredity
NJAZ015Obchodní angličtina 0/2 Z3 kredity
NJAZ115Akademická angličtina I0/2 Z 3 kredity
NJAZ093Akademická angličtina II 0/2 Z3 kredity
NJAZ203Academic Writing for Computer Scientists and Mathematicians I0/2 Z 3 kredity
NJAZ204Academic Writing for Computer Scientists and Mathematicians II 0/2 Z3 kredity

Kurzy odborného jazyka nabízejí širší prostor pro studium specifik odborného anglického diskurzu v dílčích disciplínách matematiky, fyziky a informatiky. Schopnost komunikovat v rámci daných disciplín předpokládá základní odborné znalosti osvojené minimálně během prvních dvou semestrů studia na MFF UK. Doporučuje se rovněž, aby do kurzů docházeli především studenti, kteří již dosáhli úrovně osvojení jazyka alespoň upper-intermediate (ideálně tedy po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny). Stejné úrovně by měli dosáhnout studenti, kteří chtějí docházet do následujících přípravných kurzů.

V těchto kurzech studenti získají za každý zápočet 3 kredity do kreditního systému fakulty. Kurzy lze v případě neúspěchu zapsat opakovaně.