Všeobecné informace (PhD.)

Studenti PGS se mohou účastnit výuky buď v čtyřsemestrální přípravě (pro méně pokročilé studenty) – kódy NJAZ068, NJAZ 116, NJAZ069 a NJAZ 117 nebo v dvousemestrální přípravě (pro pokročilé studenty) – kódy NJAZ092 a NJAZ118. Výuka probíhá jednou týdně 90 minut.

Pro pokročilé studenty je v zimním i letním semestru otevřen kurz Akademické angličtiny (prezentace, diskuse, akademické psaní) – kódy NJAZ093 a NJAZ115.

  ZS LS
NJAZ068 Anglický jazyk pro doktorské studium I 0/2  
NJAZ116 Anglický jazyk pro doktorské studium II   0/2
NJAZ069 Anglický jazyk pro doktorské studium III 0/2  
NJAZ117 Anglický jazyk pro doktorské studium IV   0/2
NJAZ092 Anglický jazyk pro pokročilé doktorandy I 0/2  
NJAZ118 Anglický jazyk pro pokročilé doktorandy II   0/2
NJAZ115 Akademická angličtina I 0/2  
NJAZ093 Akademická angličtina II   0/2

Studenti mají povinnost složit zkoušku z angličtiny (kód DZK001) před připuštěním k obhajobě disertační práce. Zkoušku lze konat kdykoli během studia.

Základní učebnicí pro výuku je britská učebnice Advanced Expert Coursebook, Third Edition (Jan Bell and Roger Gower, Pearson).

Doktorská zkouška z anglického jazyka bude v plném rozsahu uznána studentům, kteří úspěšně složili mezinárodní zkoušku UNIcert® III, English for Mathematicians.

Upozornění:

Ve věcech výuky a zkoušky z anglického jazyka v rámci doktorského studia na MFF UK se obracejte na Mgr. Zuzanu Hořkou, zástupkyni vedoucí KJP.