Volné kurzy

pro všechny studenty i zaměstnance MFF UK

KJP nabízí v případě volné kapacity následující kurzy anglického jazyka:

Conversation course konverzace na obecná i odborná témata
Grammar course opakování a intenzivní procvičování mluvnického systému angličtiny

Tyto kurzy nejsou zahrnuty do kreditního systému fakulty. V případě zájmu kontaktujte (ideálně spolu s dalšími zájemci) zástupkyni vedoucí Katedry jazykové přípravy Mgr. Zuzanu Hořkou.