Uznání zkoušky z anglického jazyka

O uznání zkoušky z anglického jazyka lze písemně požádat v případě, že student během posledních deseti let splnil tuto povinnost na univerzitě nebo na jiné vysoké škole v ČR anebo v zahraničí.

K žádosti o uznání zkoušky student přiloží sylabus výuky angličtiny včetně výkazu o náplni zkoušky a tato zkouška mu bude uznána v případě, že svou náplní a úrovní bude odpovídat zkoušce skládané na MFF v bakalářském studiu.

Místo písemné všeobecné části zkoušky z angličtiny v bakalářském studiu mohou být uznány následující jazykové zkoušky a mezinárodní certifikáty:

  1. jazykové zkoušky z jiných univerzit a vysokých škol v ČR s výsledkem 1–2, ne starší 10 let;
  2. jazykové zkoušky z jiných univerzit a vysokých škol v zahraničí, ne starší 10 let;
  3. státní jazykové zkoušky absolvované v ČR (státní jazyková zkouška všeobecná, státní jazyková zkouška speciální překladatelská, státní jazyková zkouška speciální tlumočnická – ne starší 10 let);
  4. mezinárodně uznávané jazykové certifikáty:
    1. Cambridge ESOL – FCE (hodnocení A), CAE, CPE
    2. IELTS (s výsledkem 7 bodů a více)
    3. platný certifikát TOEFL (ITP min. 627 bodů, iBT – min. 95 bodů)

V případě jiných mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek mohou studenti požádat o posouzení v KJP.

Student, kterému bude uznána jazyková zkouška (viz body 1.-4.), však musí absolvovat písemnou část zkoušky z odborného jazyka (s výsledkem minimálně 21 bodů) a ústní část podle požadavků KJP. Body získané během studia za zápočty jsou součástí celkového hodnocení.

Originály nebo notářsky ověřené kopie certifikátů musí být předloženy sekretářce KJP nejpozději 14 dní před termínem zkoušky. (Požadavky k ústní zkoušce viz Požadavky ke zkoušce z angličtiny.)