Semináře z odborné angličtiny

Katedra jazykové přípravy nabízí následující kurzy odborného jazyka a kurzy pro přípravu na mezinárodní zkoušky:

kódpředmětZSLS
NJAZ110Angličtina pro fyziky I0/2 Z 3 kredity
NJAZ011Angličtina pro fyziky II 0/2 Z3 kredity
NJAZ111Angličtina pro informatiky I0/2 Z 3 kredity
NJAZ012Angličtina pro informatiky II 0/2 Z3 kredity
NJAZ013Angličtina pro matematiky I0/2 Z 3 kredity
NJAZ096Angličtina pro matematiky II 0/2 Z3 kredity
NJAZ087Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz I0/2 Z 3 kredity
NJAZ112Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz II 0/2 Z3 kredity
NJAZ103Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz I0/2 Z 3 kredity
NJAZ113Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz II 0/2 Z3 kredity
NJAZ015Obchodní angličtina 0/2 Z3 kredity
NJAZ115Akademická angličtina I0/2 Z 3 kredity
NJAZ093Akademická angličtina II 0/2 Z3 kredity
NJAZ203Academic Writing for Computer Scientists and Mathematicians I0/2 Z 3 kredity
NJAZ204Academic Writing for Computer Scientists and Mathematicians II 0/2 Z3 kredity

V těchto kurzech studenti získají za každý zápočet 3 kredity do kreditního systému fakulty. Kurzy lze v případě neúspěchu zapsat opakovaně.


Kurzy odborného jazyka nabízejí širší prostor pro studium specifik odborného anglického diskurzu v dílčích disciplínách matematiky, fyziky a informatiky. Schopnost komunikovat v rámci daných disciplín předpokládá základní odborné znalosti osvojené minimálně během prvních dvou semestrů studia na MFF UK. Doporučuje se rovněž, aby do přípravných i odborných kurzů docházeli především studenti, kteří již dosáhli úrovně osvojení jazyka alespoň upper-intermediate (ideálně tedy po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny).