Semináře z odborné angličtiny

Katedra jazykové přípravy nabízí následující kurzy odborného jazyka a kurzy pro přípravu na mezinárodní zkoušky:

kód předmět ZS LS
NJAZ110 Angličtina pro fyziky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ011 Angličtina pro fyziky II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ111 Angličtina pro informatiky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ012 Angličtina pro informatiky II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ013 Angličtina pro matematiky I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ096 Angličtina pro matematiky II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ014 First Certificate – přípravný kurz I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ114 First Certificate – přípravný kurz II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ087 Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ112 Certificate in Advanced English (CAE) – přípravný kurz II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ103 Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ113 Cambridge Proficiency English (CPE) – přípravný kurz II   0/2 Z 3 kredity
NJAZ015 Obchodní angličtina   0/2 Z 3 kredity
NJAZ115 Akademická angličtina I 0/2 Z   3 kredity
NJAZ093 Akademická angličtina II   0/2 Z 3 kredity

V těchto kurzech studenti získají za každý zápočet 3 kredity do kreditního systému fakulty. Kurzy lze v případě neúspěchu zapsat opakovaně.


Kurzy odborného jazyka nabízejí širší prostor pro studium specifik odborného anglického diskurzu v dílčích disciplínách matematiky, fyziky a informatiky. Schopnost komunikovat v rámci daných disciplín předpokládá základní odborné znalosti osvojené minimálně během prvních dvou semestrů studia na MFF UK. Doporučuje se rovněž, aby do přípravných i odborných kurzů docházeli především studenti, kteří již dosáhli úrovně osvojení jazyka alespoň upper-intermediate (ideálně tedy po absolvování kurzů připravujících k povinné zkoušce z angličtiny).