Požadavky ke zkoušce z angličtiny pro doktorandy

Povinná zkouška z anglického jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence doktoranda. Obsahem zkoušky je znalost všeobecného jazyka na pokročilé úrovni a schopnost číst a reprodukovat odborné texty ze studovaného oboru.

Studenti se na zkoušku z angličtiny zapisují přes SIS, tzn., že si příslušný kód NDZK001 zapíší na Studijním oddělení pro příslušný semestr. Termíny zkoušek jsou vypisovány na zkouškové období, zpravidla 14 dní před koncem příslušného semestru.

Příprava ke zkoušce

K vlastní zkoušce si studenti připraví:

 • 200 stran odborné literatury ze studovaného oboru
 • 30 stran vlastního písemného textu (odborné publikace, články, referáty, bakalářská/diplomová práce aj.) – v případě spoluautorství musí být počet stran adekvátně vyšší (poměrně k počtu autorů)
 • Curriculum Vitae (1–2 str.)

Tyto materiály studenti přinesou na ústní část zkoušky. V žádném případě nejsou přípustné materiály v elektronické podobě (na tabletu, notebooku apod.). Všechny materiály si studenti na zkoušku přinesou v originále nebo ve formě tištěné kopie. Pozn.: Vždy hned po zkoušce jsou studentům všechny materiály vráceny.

Vlastní zkouška

 • písemná
  • gramaticko-lexikální test
  • poslech

V písemné části studenti musí získat minimálně 70 % z celkového počtu bodů.

 • ústní
  • stručné shrnutí, resp. charakteristika prostudované literatury
  • výklad vybraných odborných termínů
  • četba a adekvátní překlad examinátorem určené pasáže
  • diskuse o uchazečově výzkumu a prostudované literatuře i obecně životních situacích

Posuzována bude plynulost a jazyková správnost projevu.

Písemná část zkoušky může být nahrazena následujícími jazykovými zkouškami a certifikáty:

 • Cambridge ESOL – CAE, CPE
 • IELTS – min. 7 bodů – platný
 • platný certifikát TOEFL ITP min. 627 bodů, TOEFL iBT min. 95 bodů
 • státní jazyková zkouška vykonaná v ČR (všeobecná, speciální tlumočnická, speciální překladatelská)

Student však musí splnit požadavky pro ústní část zkoušky.

(Uznání jiných než výše uvedených jazykových certifikátů musí být předloženo k posouzení vedení KJP.)

Upozornění:

Studenti musí prokazovat svou identitu u zkoušky průkazem totožnosti s fotografií (studentský průkaz, ISIC, občanský průkaz, pas). Pokud student neprokáže svou totožnost, nebude ke zkoušce připuštěn.