Angličtina pro kombinované studium

Studenti v kombinovaném studiu mají povinnost složit během bakalářského studia zkoušku z angličtiny (kód NJAZ091), která je pro studenty všech úrovní jednotná. Získání zápočtu je dobrovolné, je však podmíněno splněním níže uvedených povinností.

Pro získání zápočtu studenti mohou:
a) docházet na výuku organizovanou Katedrou jazykové přípravy (KJP) pro studenty denního studia a splnit zde zápočtové požadavky nebo
b) splnit zápočtové požadavky bez docházky do výuky.

Kontaktní osobou je vyučující PhDr. Zuzana Hlavičková po individuální dohodě.

Získání zápočtu v KS při docházce do výuky

V případě zájmu o docházku do výuky si studenti mohou vybrat z nabídky KJP kterýkoli kurz dle své úrovně. Bližší informace o vypsaných kurzech lze najít na stránkách k dennímu studiu.

KJP poskytuje studentům čtyřsemestrální přípravu ke zkoušce. Výuka probíhá 2 hod. týdně pro pokročilejší úrovně – kód NJAZ070, NJAZ072, NJAZ074, NJAZ090, NJAZ170, NJAZ172, NJAZ174, NJAZ176 nebo 4 hodiny týdně pro méně pokročilé – kód NJAZ071, NJAZ073, NJAZ075, NJAZ089 po dobu 4 semestrů.

Na konci každého semestru v 1. a 2. ročníku mohou studenti získat zápočet na základě splnění požadavků uvedených níže. Za každý zápočet studenti obdrží 1 kredit do kreditního systému fakulty a 5 bodů v interní bonifikaci KJP. Interní body jsou určeny jako zvýhodnění při zkoušce.

Zápočet je udělen zpravidla za písemné testy (gramaticko-lexikální, poslechové, porozumění čtenému textu a testy z odborného jazyka) a seminární práci. V případě kombinovaného studia není docházka podmínkou pro udělení zápočtu.

Získání zápočtu v KS bez docházky do výuky

Studenti se samostatně připraví dle níže uvedené literatury. Zápočet je udělen za písemný test (gramaticko-lexikální, poslechový, porozumění čtenému textu a test z odborného jazyka) a seminární práci. Termín testu je stanoven individuálně po dohodě s PhDr. Zuzanou Hlavičkovou.


Rozsah požadavků k zápočtům dle ročníků:

1. ročník ZS LS
Mírně pokročilí I, II
NJAZ071 + NJAZ073
Angličtina pro jazykové školy, I. díl
Angličtina pro studenty MFF UK*, Unit 1
Angličtina pro jazykové školy, II. díl
Angličtina pro studenty MFF UK*, Unit 2 + 3
Středně pokročilí a pokročilí I, II
NJAZ070 + NJAZ072 + NJAZ170 + NJAZ172
Angličtina pro jazykové školy, II. díl: lekce 1–8
Angličtina pro studenty MFF UK*, Unit 1
Angličtina pro jazykové školy, II. díl: lekce 9–16
Angličtina pro studenty MFF UK*, Unit 2 + 3
2. ročník    
Mírně pokročilí III, IV
NJAZ075 + NJAZ089
Angličtina pro jazykové školy, III. díl: lekce 1–8

Angličtina pro studenty MFF UK*, Unit 4 + 5,
CV, job advertisements and applications, covering letters
Angličtina pro jazykové školy, III, IV. díl: lekce 9–15

Angličtina pro studenty MFF UK*,Unit 6 + 7,
presentations, interviews
Středně pokročilí a pokročilí III, IV
NJAZ074 + NJAZ090 + NJAZ174 + NJAZ176


Zkouška

Požadavky ke zkoušce jsou stejné jako pro studenty denního studia; studenti se hlásí na zkoušku přes SIS.

Učebnice

  • J. Peprník a kol.: Angličtina pro jazykové školy, I. díl, nové upravené vydání s klíčem, Fortuna 2007
  • J. Peprník a kol.: Angličtina pro jazykové školy, II. díl, nové upravené vydání s klíčem, Fortuna 2008
  • J. Peprník a kol.: Angličtina pro jazykové školy, III. díl, nové upravené vydání s klíčem, Fortuna 2010
  • A. Křepinská, M. Bubeníková, M. Mikuláš: Angličtina pro studenty MFF UK, Matfyzpress 2013
    * resp. Angličtina (nejen) pro studenty MFF UK, Matfyzpress 2019