Poskytnutí informací na základě žádosti ze 7. 12. 2015

Na základě obdržené žádosti ze dne 7. 12. 2015 poskytuje fakulta podle zákona č. 106/1999 Sb. následující informace.

Dne 7. 12. 2015 byla podána tato žádost: ========================================

Žádám Vás o poskytnutí všech zápisů komisí pro ta výběrová řízení na Matematicko-fyzikální fakultě na pozice akademických pracovníků, která byla vypsána v období od 6. září 2012 po současnost (3. prosince 2015). Žádám Vás o poskytnutí informací o podmínkách účasti v těchto výběrových řízeních. Žádám Vás o poskytnutí dokumentů, na základě kterých vypisovatel určil podmínky účasti v těchto výběrových řízeních. Žádám Vás o poskytnutí informací, jakými způsoby byla tato výběrová řízení inzerována. Žádám Vás o poskytnutí výsledků těchto výběrových řízení.

Dne 21. 12. 2015 byla vyřízena takto: =====================================

Žadateli bylo sděleno, že výběrová řízení byla inzerována v deníku Lidové noviny, obsah inzerátů byl současně zveřejněn na Úřední desce MFF UK, stejně jako později výsledky řízení.

Co se týče podmínek pro obsazení pracovních míst, děkan fakulty jako vypisovatel výběrového řízení vychází z návrhů, které mu předloží sekční proděkani. Jejich souhrn pak prochází jednáním kolegia děkana.

  • Zápisy ze zasedání kolegia děkana jsou zveřejněny na webu zde.
  • Zápisy ze schůzí kolegia matematické sekce jsou zveřejněny na webu zde.
  • Zápisy ze schůzí kolegia informatické sekce jsou zveřejněny na webu zde.
  • Zápisy ze schůzí kolegia fyzikální sekce nejsou pořizovány.

Příslušné odkazy a zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení byly odeslány žadateli zvlášť, v rozdělení podle jednotlivých kol výběrového řízení (celkem sedm řízení), viz níže.

Výběrové řízení zveřejněné 30. 10. 2012 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 14) jsou ke stažení zde (zip, 3 MB)
Výběrové řízení zveřejněné 23. 4. 2013 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 16) jsou ke stažení zde (zip, 4 MB)
Obsah inzerátu Výsledky
Výběrové řízení zveřejněné 15. 10. 2013 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 25) jsou ke stažení zde (zip, 6 MB).
Výběrové řízení zveřejněné 22. 4. 2014 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 21) jsou ke stažení zde (zip, 5 MB).
a přiložený scan výsledku.
Výběrové řízení zveřejněné 21. 10. 2014 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 17) jsou ke stažení zde (zip, 5 MB).
Výběrové řízení zveřejněné 21. 4. 2015 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 14) jsou ke stažení zde (zip, 4 MB).
Výběrové řízení zveřejněné dne 13. 10. 2015 Obsah inzerátu Výsledky Zápisy z jednání komisí pro výběrové řízení (celkem 13) jsou ke stažení zde (zip, 3 MB).
 

Praha dne 31. 12. 2015,
za správnost: T. Pávková