Poskytnutí informace na základě žádosti z 8. 2. 2017

Na základě obdržené žádosti ze dne 8. února 2017 poskytuje fakulta podle zákona č. 106/1999 Sb. následující informaci.

Relevantní obsah žádosti:

Pokud výše uvedené seznamy (pozn. zpracovatele odpovědi: jedná se o seznamy studentů, kteří měli právo k náhradnímu zápisu v zimním semestru akademického roku 2015/2016, letním semestru akademického roku 2015/2016 a zimním semestru akademického roku 2016/2017) nyní již neexistují, tj. byly zničeny (skartovány), pak sdělení na základě jakého ust. jakého předpisu byly tyto seznamy zničeny (skartovány)?

Odpověď:

Seznamy studentů, kteří měli právo k náhradnímu zápisu v zimním semestru akademického roku 2015/2016, letním semestru akademického roku 2015/2016 a zimním semestru akademického roku 2016/2017, nebyly zničeny a MFF UK je uchovává.

 

Datum poskytnutí informace: 20. 2. 2017,
datum zveřejnění na webu: 28. 2. 2017.