Poskytnutí informace na základě žádosti z 3. 10. 2017

Dne 3. října 2017 byla podána tato žádost:

Žádám Vás o poskytnutí všech zápisů komisí pro ta výběrová řízení na Matematicko-fyzikální fakultě na pozice akademických pracovníků, která byla vypsána v období od 3. prosince 2015 do 3. října 2017. Toto činím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákona. Upřednostňuji poskytnutí těchto dokumentů elektronickou poštou.

Dne 20. 10. 2017 byla vyřízena takto:

Žadateli byly na jeho e-mailovou adresu zaslány oskenované zápisy, a to po provedení úprav, které spočívaly v zastření/vynětí jmen neúspěšných uchazečů a dále podpisů členů komise a delegátů AS fakulty. Zápisů bylo celkem 51, jejich soupis byl žadateli rovněž zaslán. Dokumenty jsou zde.

 

Datum poskytnutí informace: 20. 10. 2017,
datum zveřejnění na webu: 23. 10. 2017.