Poskytnutí informace na základě žádosti z 25. 1. 2018

Dne 25. 1. 2018 byla podána žádost o tyto informace:

  • Kde je umístěna úřední deska Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy?
  • Byla v roce 2017 úřední deska Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy nepřetržitě přístupná?
  • Byly od akademického roku 2011/2012 vyučovány studijní předměty – Reprezentace Lieových grup 2, Reprezentace Lieových grup 3, Reprezentace Lieových grup 4 a Hyperkomplexní analýza?
  • Počet studentů, kteří si výše uvedené studijní předměty v daných semestrech zapsali a počet studentů, kteří výše uvedené studijní předměty úspěšně zakončili?
  • Kdo výše uvedené studijní předměty vyučoval?


Dne 7. 2. 2018 byla vyřízena takto:

Rozhodnutí o vyhovění žádosti