Poskytnutí informace na základě žádosti z 22. 10. 2017

Dne 22. 10. 2017 byla podána tato žádost:

Žádám Vás o poskytnutí všech zápisů ze zasedání kolegia děkana na MFF UK pro akademický rok 2016/2017. Toto činím na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákona. Upřednostňuji poskytnutí těchto dokumentů elektronickou poštou.

Dne 27. 10. 2017 byla vyřízena takto:

Žadateli bylo sděleno, že zápisy ze zasedání kolegia děkana jsou zveřejněné na webu, viz mff.cuni.cz/vnitro/kolegium/archiv.htm.

Zápisy jsou zveřejňovány průběžně po jejich autorizaci členy vedení fakulty. Dosud nezveřejněné zápisy tam postupně nalezne.