Výsledek výběrového řízení

na obsazení vědeckých míst typu „postdok“ v informatické sekci
s termínem podání přihlášek 28. února 2020

vypsaného v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Mezinárodní mobility výzkumných, technických a akademických pracovníků na UK
inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 20. 12. 2019

 
 1. Výzkumný pracovník v oblasti machine learning (speciálně deep learning) s aplikacemi v oblastech multimedia retrieval, big data analytics, zpracování přirozeného jazyka, nebo interpretovatelnosti metod strojového učení aplikovaných v oblasti medicíny, se zaměřením na zpracování obrazu, v Ústavu formální a aplikované lingvistiky, na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky a na Katedře softwaru a výuky informatiky.

  Kód pracovního místa: 202002-PD-IS1

  Dr. Marika IVANOVÁ (KTIML)

  Dr. Mahdyar RAVANBAKHSH (KSVI)

 2. Výzkumný pracovník v oblasti aplikace softwarových systémů a  konstrukce software, ve vazbě na některý ze směrů aktivně rozvíjených na informatické sekci MFF UK - metody konstrukce rozsáhlého a adaptivního software, testování a verifikace software, aplikace software pro zpracování velkých objemů dat (podobnostní vyhledávaní, aplikace ve strojovém učeni, multimediálních databázích, bioinformatice), nebo simulace prostetického systému pro navrácení zraku prostřednictvím světelné simulace, na Katedře softwarového inženýrství, Katedře softwaru a výuky informatiky a  Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů.

  Kód pracovního místa: 202002-PD-IS2

  místo nebylo obsazeno

 3. Výzkumný pracovník v teoretické informatice a diskrétní matematice s užší specializací na výpočetní složitost, parametrizovanou výpočetní složitost, optimalizaci nebo algoritmickou teorii her na Katedře aplikované matematiky a v Informatickém ústavu UK.

  Kód pracovního místa: 202002-PD-IS3

  Dr. Cornelius BRAND.

 

Praha 1. května 2020
Čj. UKMFF/8698/2020

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK